Är det brottsligt att häckla, håna eller skämta om någons kroppslängd?

FRÅGA
Hej! Är det brottsligt att häckla, håna eller skämta om någons kroppslängd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer använda mig utav brottsbalken när jag besvarar din fråga. Brottsbalken kommer fortsättningsvis att benämnas som "BrB".

Endast de handlingar som regleras i brottsbalken är brott enligt svensk lag (1 kap. 1 § BrB). Det brott som skulle kunna bli aktuellt i detta fallet är brottet förolämpning. Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet för förolämpning. Straffet för förolämpning är böter, är brottet däremot grovt kan påföljden bli böter eller fängelse i högst sex månader (5 kap. 3 § BrB).

Det görs däremot alltid en bedömning i det enskilda fallet och det är alltid upp till domstolen att avgöra om en handling utgör ett brott eller inte. Därför kan man inte med säkerhet säga att en person skulle dömas för förolämpning om hen skulle utföra de handlingar du beskriver.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1116)
2021-01-26 uttalande om ett egendom kan vara ful
2021-01-25 Kan en förening dömas för förtal?
2021-01-25 Förolämpning?
2021-01-24 Min dotter anklagar mig för sexuella trakasserier och skriver detta på Facebook, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (88476)