Är det brottsligt att göra falska orosanmälningar till socialtjänsten?

FRÅGA
Hej! Är det brottsligt att göra falska orosanmälningar till socialtjänsten? Uppgifterna som ges är antingen falska eller så är de bara kraftigt överdrivna så det skapar en fel bild av situationen. Syftet är enbart att skapa onödig belastning för den som blir anmäld.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan vara brottsligt att göra falska anmälningar till socialtjänsten. Den som gör orosanmälan och lämnar falska uppgifter till socialtjänsten kan riskera att bli anmäld för falsk tillvitelse, 15 kap. 7 § Brottsbalk (1962:700) (BrB) eller förtal, 5 kap. 1 § BrB. Falsk tillvitelse innebär att någon lämnar osanna uppgifter om en annan person till polis, åklagare eller någon annan myndighet. Förtal sker när någon utan grund pekar ut en annan person som brottslig eller lämnar nedsättande uppgifter om personen. Socialtjänsten är skyldiga att utreda en orosanmälan enligt 11 kap. 1 § Socialtjänstlag (2001:453).

Det går alltså inte att stoppa en utredning genom att påstå att man blivit utsatt för en falsk anmälan. Socialtjänsten kommer avsluta utredningen om en anmälan inte har stöd i utredningen.

Den som anses sig ha blivit utsatt för falska orosanmälningar kan alltså göra en polisanmälan och meddela till socialtjänsten att det är en falsk anmälan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92185)