Är det brottsligt att fotografera i simhall?

FRÅGA
Fick inte fotografera i simhallen Linköping.vad säger lagen?Fotografering av närmaste anhörig(ingen annan på bild)Fanns en ny lag enl.personal som dom hänvisar till.Vilken i så fall
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lagen personalen hänvisade till kan vara bestämmelsen om kränkande fotografering som finns i 4 kap. 6 a § brottsbalken (BrB). Jag kan inte komma på någon annan som skulle kunna vara aktuell.

Är det kränkande fotografering att fota närmsta anhörig i en simhall?

För att det ska vara kränkande fotografering krävs det fotograferingen sker i hemlighet. Det kan därför inte vara kränkande fotografering att ta bilder på din närmsta anhörig om denne är medveten om det. Om andra i bakgrunden kommer med på bild så kan fotograferingen av dem anses vara hemlig då de inte vet om det. Ytterligare ett krav för att fotograferingen ska vara brottslig är att den som är med på bilden "befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme", 4 kap. 6 a § BrB. Simhall är inte en plats som är uppräknad så frågan är om det kan anses vara ett liknande utrymme som den andra platserna. I förarbetena till lagen är liknande utrymmen provhytter, duschrum och bastu. Det framhålls att man normalt kan räkna med att bli fotograferad när man rör sig ute bland andra människor där vem som helst kan iaktta en. Det är svårt att säga något med säkerhet med tanke på att en likande situation inte har prövats i domstol. Jag gör dock ändå bedömningen att det inte bör vara olagligt att fota i en simhall på det sättet som du beskrivit i frågan. Detta med anledning av att allmänheten har tillgång till platsen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Nora Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (772)
2019-06-18 Har jag gjort mig skyldig till något brott? - Olaga hot
2019-06-17 Får en mäklare beträda mark eller brygga för fotografering?
2019-06-15 Spela in samtal med ex-partner
2019-06-14 Vilket brott faller förföljelse under?

Alla besvarade frågor (69997)