Är det brottsligt att förolämpa någon?

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga kring brottet förolämpning. Hur grovt och aggressivt uttryckt, hur man kalla det nu bör något vara för att klassas som brottslig förolämpning egentligen? Det låter ju lite absurt och som en inskränkning av yttrandefriheten om minsta skällsord, svordom eller värdeomdömen kan få en polisanmäld och kanske dömd. Exempel kan vara: fan vad efterbliven du är ditt jävla missfoster, håll käften, äckliga dvärg-grabb eller vad ful och tjock du är.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Kort sammanfattat får man göra en bedömning i varje enskilt fall. Av betydelse är inte bara själva förolämpningen, utan man måste även ta hänsyn till offrets och gärningsmannens relation. Handlar det om två nära vänner eller är gärningsmannen en total främling eller utomstående till offret? Därutöver spelar det roll om budskapet anspelar på offrets sexualitet, religion, etnicitet, könstillhörighet eller något annat som är förknippat med personens identitet. Beroende på hur dessa faktorer förhåller sig till varandra kan de exempel du har radat upp utgöra straffbara yttranden. Rent krasst man nog säga att mobbing i de flesta fall är straffbart. Nedan följer en mer ingående redogörelse för brottet förolämpning.

Regleringen

För att brottet förolämpning ska anses vara begånget krävs det att följande kriterier är uppfyllda. Någon ska rikta en beskyllning, ett nedsättande uttalande eller ett förödmjukande beteende mot någon annan. Gärningen ska även vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (BrB 5 kap 3 §).

Den brottsliga gärningen

Brottet kan alltså delas upp i två komponenter. Det ska först och främst vara tal om någon form av nedsättande eller förödmjukande budskap. Det kan handla om ett uttalande, en gest, en imitation, ett tecken eller liknande. Budskapet ska även rikta sig om en specifik person. Brottet förolämpning är alltså inte begånget om någon uttrycker sig elakt bakom en annan persons rygg. Det kan däremot utgöra förtal.

Den andra delen av brottet utgörs av att budskapet ska vara ägnat att kränka offrets självkänsla eller värdighet. Vi talar alltså om nedlåtande budskap som träffar på ett mer personligt plan. När man avgör om en kränkning har ägt rum gör man en objektiv bedömning. Man ägnar alltså ingen uppmärksamhet till offrets egen uppfattning. Avgörande är istället vad som typiskt sett anses vara kränkande. Enligt lagstiftaren är t.ex. rasistiska, sexistiska, funkofobiska, eller homofobiska uttalanden typiskt sett sådana uttalanden som är ägnade att vara kränkande. Även hårda kommentarer om särpräglade drag i en persons utseende kan vara straffbara. Ett typexempel kan vara kränkande kommentarer riktade mot en person med svåra brännskador eller mot en person med ett normativt avvikande utseende.

Det ses även lättare på uttalanden som görs mellan två vänner med en hård jargong. Två nära vänner som normalt sett har en hård ton och kan alltså förolämpa varandra på ett sätt som annars hade varit straffbart om det istället, helt opåkallat, riktades mot en främling eller en annan utomstående person. Utanför det straffbara området faller uttalanden som endast i liten mån är kränkande för självkänslan eller värdigheten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92284)