FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB04/01/2021

Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?

Hej!

Jag undrar om det är olagligt att föra en detaljerad loggbok över en privatperson?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka brott kan bli aktuella?

Svaret på denna fråga är beroende av hur personen som för loggbok över en annan privatperson har agerat. Att enbart skriva ner vad en annan person gör under en dag är inte i sig brottsligt. Om man dock utsätter någon för störande kontakter eller på något annat sätt agerar hänsynslöst i förhållande till den andra personen så kan man göra sig skyldig för brottet ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken).

Det kan också bli aktuellt att diskutera hur en person som för loggbok över en annan person får informationen som han eller hon ska skriva i loggboken. Att förfölja en person för att begå ett brott som anges i lag, exempelvis ofredande, utgör olaga förföljelse (4 kap. 4b § Brottsbalken). Om man dessutom skulle fota en annan person för att använda bilderna i sin loggbok så kan även detta utgöra ett brott i form av kränkande fotografering (4 kap. 6a § Brottsbalken). Detta brott aktualiseras när man genom ett tekniskt hjälpmedel tar bilder på en person när personen befinner sig på en plats där han eller hon kan förväntas få vara ifred, exempelvis i personens hem, i ett omklädningsrum eller en liknande plats.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia HauzenbergerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?