Är det brottsligt att fejka sin död?

Om någon skulle bestämma sig för att fejka sin död här i Sverige, och sen efter en tid bli hittad/åka fast. Vilka typer av straff skulle personen kunna få? Vilka brott skulle vara tvungna att begå för att ”försvinna”? Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Du undrar vilka eventuella påföljder som kan bli aktuella om en person skulle fejka sin död. När du talar om ”straff” och ”brott” utgår jag ifrån att du menar straffrättsliga påföljder i form av böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse, vård och samhällstjänst. 

Det finns en tänkbar straffrättslig bestämmelse som skulle kunna aktualiseras om en person fejkar sin död. Det förutsätter att hen fejkat sin död med den enda avsikten att själv försvinna. Detta brott kallas för oredligt förfarande (9 kap. 8 § Brottsbalken (BrB)). Vilseledandet skulle i detta fall bestå i att personen först och främst fejkar sin egen död. Faktumet att en annan person tror att hen är död kan i sin tur få den vilseledde att agera eller underlåta att agera på ett sätt som orsakar hen ekonomisk skada.

Tänk på att mitt svar utgår från att den person som fejkar sin död endast har för avsikt att försvinna. Om denna person även skulle ha andra klandervärda avsikter med att fejka sin död kan givetvis andra straffrättslig påföljder aktualiseras.

Ett felaktigt dödförklarande kan också få en rad andra så kallade civilrättsliga påföljder. Till exempel på grund av att personen riskerar bryta mot arbets- eller skolplikt eller inte betalar skulder som förfallit till betalning. Att fejka sin död kan förmodligen också innebära att personen riskera att drabbas av olika typer av skadestånd på grund av brott mot avtal som hen ingått i ett tidigare skede. Skadestånd kan förmodligen också aktualiseras utan att hen bryter mot ett avtal i enlighet med skadeståndslagen (SkL)

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”