Är det brottsligt att driva med/förolämpa någon?

Jag har en bekant som ständigt gör sig rolig med syrliga sarkasmer angående min hörselnedsättning och ändå har jag hörapparat. Är det okey?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret på din fråga beror delvis på i vilken situation som dessa pikar och kommentarer avseende din hörselnedsättning yttras. Sker det på arbetet skulle det exempelvis kunna utgöra brott mot arbetsmiljölagstiftning och liknande. Men då frågan är allmänt ställd kommer jag också att besvara den på premissen att de syrliga kommentarerna helt enkelt uttalas mellan två bekanta, i en vardaglig situation. I första hand kommer därför bestämmelser i brottsbalken (BrB) att aktualiseras.

Förtal att sprida vissa uppgifter om andra

Att sprida en uppgift om någon som typiskt sett kommer leda till att denne utsätts för missaktning av sin omgivning kan i vissa fall utgöra förtal (BrB 5 kap. 1 §). För att detta ska vara fallet krävs emellertid två saker: för det första måste uppgiften om din hörselnedsättning utgöra ett faktum som leder till att folk kommer missakta dig, för det andra måste uppgiften spridas. Det är därför aldrig förtal av någon att förolämpa eller kränka en annan, ansikte mot ansikte – såvida omgivningen inte hör. Ur din beskrivning framgår inte att din bekante gör sig lustig över din hörselnedsättning inför andra, vilket talar mot att det skulle röra sig om förtal. Vidare bör poängteras att det är högst diskutabelt om själva uppgiften – om din hörselnedsättning – ens är en förtalsgrundande uppgift. Vetskapen om att någon har en hörselnedsättning är knappast något som leder till normala människors "missaktning" av den hörselnedsatte, även om uppgiften i kombination med "syrliga sarkasmer" kan göra situationen något mer illvillig. I slutändan landar min bedömning i att detta inte utgör förtal, även om det kan tyckas vara ett fult beteende.

Kan vara brottsligt att förolämpa annan

Det för oss dock till ett annat potentiellt brott. Ett sällan uppmärksammat brott i samma kapitel som förtal är förolämpning (BrB 5 kap. 3 §). Brottet skiljer sig från förtal genom att det riktar sig mot uttalanden och beteenden som gärningsmannen riktar mot offret självt, inte offrets omgivning. Nedsättande uttalanden som typiskt sett kan anses kränka den utsattes värdighet och självkänsla kan på så vis vara brottsliga. Regeln anses dock väldigt sällan aktuell att tillämpa, och kräver att de nedsättande kommentarerna är grova. Det framgår inte hur allvarliga de "syrliga sarkasmer" du beskriver är, men det skulle förvåna mig om de levde upp till lagens krav i just detta avseende. Det är emellertid bara en gissning från min sida, och du har förstås bättre möjligheter att bedöma detta.

Värt att notera är även det faktum att båda brottstyper som nämns ovan i regel faller under enskilt åtal. Det innebär att en åklagare inte kommer leda åtalet, och det istället ligger på dig som utsatt att försöka uppnå rättvisa. Det kan kräva mycket pengar och tid i anspråk, och är därför värt att beakta.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo