Är det brottsligt att diskriminera någon p.g.a. avsaknad av vaccin?

Kan man polisanmäla någon för att man blir diskriminerad pga avsaknad av vaccin?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan polisanmäla någon som diskriminerar en för att man inte är vaccinerad. Det framgår dock inte vem som diskriminerat eller på vilket sätt denne har diskriminerat till dig, exempelvis om det skulle ha skett av en arbetsgivare på en arbetsplats eller av en privatperson. Eftersom inget annat framgått så utgår jag från att du blivit diskriminerad av en privatperson.

Det aktuella brottet kan vara förolämpning

Det brott som då skulle kunna aktualiseras är förolämpning. Brottet har begåtts om en person riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. Syftet med uttalandena ska dessutom vara att kränka den utsattes självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § brottsbalken).

Om en person diskriminerar dig genom att till exempel tala illa till dig och kalla dig saker på grund av att du inte är vaccinerad, kan alltså förolämpning ha skett. Men, allt beror på omständigheterna i ditt fall. På vilket sätt har du blivit diskriminerad och hur grov har diskrimineringen varit? Det är sådana omständigheter som spelar roll. En anledning till att "grovheten" spelar roll är då tidigare rättsfall från Högsta domstolen har visat att kraven kan tyckas vara ganska högt ställda på när ett uttalande eller ett beteende kan klassas som förolämpning. Exempelvis har skällsord som en person utsatt en polisman för inte ansetts utgöra förolämpning (NJA 2004 s. 331). Ett fall där förolämpning har förelegat har exempelvis varit då en skolelev kränkt en jämnårig skolelev genom grovt rasistiska påhopp (RH 2011:5).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det vara brottsligt att diskriminera någon på grund av att denne inte vaccinerat sig, beroende på vilken typ av diskriminering som har inträffat. Om du har blivit utsatt för nedsättande uttalanden i syfte att din självkänsla eller värdighet ska kränkas, så kan du ha blivit förolämpad i lagens mening. Det är dock viktigt att komma ihåg att det måste finnas en viss grovhet i förolämpningen. Det borde således krävas något mer än enbart att någon säger att du inte är vaccinerad, för att förolämpning ska ha skett. Om du tror att du har blivit utsatt för brott rekommenderar jag dig att göra en polisanmälan om händelsen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil WellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”