Är det brottsligt att beträda en annans båt?

Vad händer om någon går på min båt när jag inte är där och den står förtöjd i hamnen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga

Jag uppfattar det som att du undrar vilka brott en person som kliver på din båt kan göra sig skyldig till.

Hemfridsbrott eller olaga intrång

Beroende på om du bor i din båt eller inte aktualiseras olika bestämmelser i brottsbalken. Om du har din bostad i båten och en person intränger eller kvarstannar på din båt kan hen göra sig skyldig till hemfridsbrott. Hemfridsbrott straffas med böter. (4 kap. 6 § första stycket brottsbalken). Om du däremot inte bor på båten men en person intränger eller kvarstannar på din båt kan hen göra sig skyldig till olaga intrång. Olaga intrång straffas också med böter. (4 kap. 6 § andra stycket brottsbalken). Är något av brotten att anses som grovt kan personen istället straffas med fängelse i upp till två år. (4 kap. 6 § tredje stycket brottsbalken). För att avgöra om det är ett grovt brott tittar domstolen på omständigheterna, till exempel om brottet var systematiskt och planerat, om personen använde våld eller om det kan anses ha varit hänsynslöst.

Sammanfattning och råd

En person som beträder din båt utan din tillåtelse kan göra sig skyldig till antingen hemfridsbrott eller olaga intrång beroende på om båten är din bostad. För att personen ska kunna dömas krävs att ett åtal väcks och att det tas upp i domstol. Om du upplever att du blivit utsatt för ett brott är första steget att kontakta polisen och göra en polisanmälan.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo