Är det brottsligt att berätta om en tidigare relation

FRÅGA
Hejsan. Jag har en fråga angående förtal.Jag var i en relation med en kille för snart 2 år sen som innehöll mycket kränkningar, hot, fysiskt och psykisk misshandel och trakasserier från honom mot mig. Jag lyckades lämna honom efter allt han utsatte mig för och vågade även göra en polisanmälan som än idag 2 år senare inte är klar, alltså under förhandling. Efter förhållandet har jag gått hos en psykolog på Frideborgs, en förening inom våld i nära relation, jag har mått hemskt dåligt, fått depression, PTSD och även ett väldigt ostabilt mående efter det förhållandet. Har även fått medicinering med antidepressiva. Jag går med allt det måendet inom mig och vill på något sätt förklara hur jag mår för vänner på sociala medier men jag vågar inte för jag är rädd att det kan ses som förtal även fast jag inte nämner hanns namn. Får man berätta på sociala medier att man blivit utsatt för våld ens? För mig känns det som det skulle vara som en slags terapi att berätta varför jag mår så dåligt och att nå ut och hjälpa andra kvinnor som sitter/suttit i min sits. Det känns så tabu att prata om kvinnomisshandel idag men jag vill berätta att man inte är ensam och att det finns hjälp att få.Tacksam för svar! Mvh S*****
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med fråga.

Förtal är ett brott som regleras i 5 kap 1 § BrB. Av den paragrafen framgår att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnat att utsätta denne för andra missaktning dömes för förtal. Det ska också nämnas att för straffansvar så spelar det ingen roll huruvida uppgiften man lämnar är sann eller inte.

För att konkretisera bestämmelse ytterligare, så kan man säga att allmänna påståenden om en viss person generellt sett inte är brottsligt. Utgångspunkten är att påståenden som går att kontrollera i efterhand utgör en bestämd uppgift i lagens mening.

För straffansvar krävs det alltså att man UTPEKAR en viss person som klandervärd. Att exempelvis inte skriva ut namn skulle enligt min mening inte uppfylla kraven för förtal, och därmed inte brottsligt.

Det finns ett undantag från straffansvar även i de fall gärningen skulle betraktas som förtal. Undantagsbestämmelsen förutsätter att (1) den som lämnat uppgiften var skyldig att uttala sig eller (2) det annars var försvarligt att lämna uppgiften i saken och (3) den som lämnat uppgiften visar att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för den.

Bedömningen av om det varit försvarligt att lämna uppgift i saken måste göras med hänsyn till alla omständigheter när uppgiften lämnades. Tex bör man beakta hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte uppgiften lämnades, vem som avsågs med uppgiften och vem som lämnade den.

I ditt fall så har jag svårt att se att handlingen skulle falla under förtal, speciellt i det fall att du inte pekar ut en viss person. Rätten att yttra sig är grundlagsstadgat och får inte inskränkas utom i särskilda undantagsfall.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1196)
2021-05-16 När aktualiseras förtal?
2021-05-16 Är det förtal att skriva ut på sociala medier att någon tror att en person har mördat någon?
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser

Alla besvarade frågor (92309)