Är det brottsligt att berätta att ens moster är sjuk?

FRÅGA
Hej! En släkting säger att jag ringer runt och berättar om min moster som är sjuk. Jag berättar för min syster men inte för att skada eller förolämpa henne. Jag tycker om min moster.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Är det brottsligt att berätta att sin moster är sjuk?

Inledningsvis kan nämnas att det i sig inte bör vara brottsligt att berätta om din mosters sjukdom för någon annan. I vissa fall kan det dock vara brottsligt att lämna en uppgift om någon annan. Beroende på sättet du har lämnat uppgiften om din moster och i vilket syfte detta gjorts, så kan det handlingen bli brottslig. Nedan kommer redogöras för brottet "förtal" som kan aktualiseras när en uppgift om annan person lämnas.

Förtalsbrottet

Brottet "förtal" framgår av 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB). För att en person ska dömas för brottet krävs att:

1. En person ska utpeka någon annan som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller lämna en uppgift om denne, och

2. Uppgiften ska lämnas i syfte att utsätta personen för missaktning

Vidare finns det några övriga aspekter att beakta när en bedömning görs gällande förtal. När skadebedömningen görs så ska hänsyn tas till kretsen som offret tillhör, det vill säga om kretsen skulle uppfatta informationen som missaktande, eller inte. Lämnandet av uppgiften typiskt sett leda till skada. Det är fråga om en subjektiv bedömning och skiljer sig mycket från fall till fall. Trots att skada inte uppkommer kan det alltså ändå vara fråga om förtal.

Undantagen för förtal

Personen ska enligt 5 kap. 1 § andra stycket BrB inte dömas till ansvar om:

1. Personen var skyldig att uttala sig, eller

2. Omständigheterna i fallet gjorde det försvarligt att lämna uppgiften och personen kan bevisa att uppgiften var sann/eller hade skälig grund för den.

Ditt uppgiftslämnande var inte i syfte att missakta

Av informationen du uppgett görs bedömningen att du inte lämnat informationen i syfte att missakta din moster. Om uppgiften du lämnat dessutom var sann, det vill säga att din moster är sjuk, så är det mer försvarligt att lämna en uppgift. Slutsatsen blir därför att det inte bör vara brottsligt att berätta för din syster om din mosters sjukdom.

Sammanfattning

Av informationen du angivit kan jag dock inte tolka situationen på något annat sätt än att du inte lämnat en uppgift för att skada henne. Slutsatsen är således att det inte bör vara brottsligt att du har berättat att din moster är sjuk.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96421)