Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?

FRÅGA
Vad kan man få för straff om man tar sig in på en byggarbetsplats utan att bryta sig in?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straff regleras i brottsbalken (BrB).

Utifrån omständigheterna avses att någon inträder en byggarbetsplats där kanske en grind har lämnats olåst. Där man rent tekniskt kan ta sig in utan att fysiskt bryta sig in. Skillnaden är att man eventuellt, förutsatt att man inte förstör något, omöjliggör att straffas för skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). Däremot gör man sig fortfarande skyldig för straffet olovligt intrång (4 kap. 6 § andra stycket. BrB). Straffet enligt normalgraden medför böter, är brottet att anses som grovt kan straffet bli fängelse i högst två år.

För att det ska anses som grovt olaga intrånghar praxis angett vissa omständigheter som är avgörande för gränsdragningen. Bakomliggande syftet och utsträckningen av planering bakom brottet. Användandet av hjälpmedel, om det har utövats våld eller skada på egendom. Varaktigheten av intrånget och även om intrånget har påverkat någon anställd har varit omständigheter som beaktats.

Slutsats

Det är svårt att ta ställning utan att veta exakta omständigheterna. Men slutsatsen är att det är brottsligt att befinnas på en byggarbetsplats om du inte är behörig att vistas där. Även om man inte "bryter" sig in.

Hoppas detta svarar på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1178)
2021-06-19 Bli fotograferad på sin egen tomt
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?

Alla besvarade frågor (93215)