Är det brottsligt att anklaga annan för brott?

FRÅGA
Hej! Jag undrar vad som räknas som en så pass allvarlig anklagelse att det kan föranleda polisanmälan? Om man tex uttrycker en åsikt att {i detta fall så har min son fått ett jack strax ovanför ögat, orsakat av en skolkamrat som dängde en väska i huvudet på honom} Om jag då uttrycker åsikten att det närmast är /nästan är som ett mordförsök, kan då motparten anse detta vara en anklagelse och polisanmäla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har du begått ett brott?
Det brott som motparten i detta fall eventuellt skulle kunna anmäla dig för är brottet förtal, se 5 kap. 1 § brottsbalken. I paragrafen står att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt beteende eller på annat sätt lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning har gjort sig skyldig till brottet förtal. För att en anklagelse ska räknas som förtal krävs att uttalandet gjorts inför en tredje man. Det blir alltså avgörande om ni var ensamma när du gjorde anklagelsen eller om någon annan än personen du anklagade hörde ditt uttalande.
Enligt högsta domstolen ska uppgiften ha en grad av bestämdhet så att det går att pröva sanningen i den. Det får således inte enbart handla om rena värdeomdömen, se NJA 2014 s.808. Att du sagt att händelsen nästan är som ett mordförsök är ett ganska vagt uttalande.

Ansvarsfrihetsgrunder
Även om ditt uttalande skulle uppfylla kriterierna för att utgöra förtal finns det i 5 kap. 1 § 2 st. brottsbalken ansvarsfrihetsgrunder som kan frita dig från ansvar. I bestämmelsen står att om personen som uttalat sig nedsättande varit skyldig att göra detta eller att det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgiften så kan personen undgå att dömas för förtalsbrottet. Det krävs att uppgiften som personen uttalat är sann eller att personen haft skälig grund för den. I ditt fall kan man absolut argumentera för att uppgiftslämnandet varit försvarligt då det ur ditt perspektiv varit en sanning, eftersom det är så du upplevt händelsen. Våld mot huvudet är farligt och det är inte helt otroligt att det kunnat leda till allvarliga skador. Det är även förståeligt att du som förälder blir rädd och kanske upplever situationen som farligare än den egentligen var och att det därför med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgiften. Min bedömning är därför att du skulle gå fri från ansvar i detta fall om motparten väljer att polisanmäla dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1234)
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?
2021-07-24 Förtal att varna för personer som friats?
2021-07-23 När övergår skvaller i förtal?
2021-07-22 Hur anmäler man brott?

Alla besvarade frågor (94270)