Är det bedrägeri om man förfalskar sin privatekonomi vid ansökan om bolån?

Om man förfalskar sitt anställningsavtal samt lönespecifikationer och skickar in dessa falska handlingar till banken för att få ett bolån, bolånet blir godkänt men man utnyttjar inte lånet. Om någon skulle i ett senare skedde anmäla till banken att personen med uppsåt gjort detta för att få igenom ett bolån kan det finnas risk för att bli polis anmäld även om man ej utnyttjat lånet pga att det blev aldrig ett hus köp? Räknas det att man vilselett huvudman och att man har begått ett bedrägeri?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Den straffbestämmelse som eventuellt kan aktualiseras till följd av det du beskriver är bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken.


För att det ska vara fråga om ett bedrägeri i lagens mening behöver följande krav vara uppfyllda. En person ska ha vilselett (1) någon annan (2) att företa en handling eller avstå från en handling (3) som i sin tur medfört vinning för den vilseledande (4) och skada för den vilseledde (5).


Om en person vilseleder banken genom att förfalska ett anställningsavtal och lönespecifikationer för att banken ska bevilja personen ett bolån (betala ut en summa pengar till sökanden) är detta ett sådant vilseledande som menas i paragrafen. Det står som självklart att vilseledandet medför vinning för sökanden genom de falska uppgifterna eftersom sökanden får pengar från banken och det framstår även som klart att banken lider skada av detta eftersom den sökanden inte har de pengar som banken utgått från. Kan sökanden däremot betala tillbaka hela lånet är det oklart om det fortfarande är att anse som en skada för banken.


Om detta uppdagas av banken innebär det troligtvis ett avtalsbrott och banken kommer begära en omedelbar återbetalning av hela kapitalbeloppet (inkl. ränta). Därutöver är risken överhängande att banken kommer polisanmäla sökanden som därefter gå vidare med ett efterföljande bedrägeriåtal.


Det spelar ingen roll om sökanden inte har använt pengarna för att köpa ett hus. Bedrägeribrottet begicks i samband med de falska uppgifterna som gjorde att banken beviljade bolånet. Även om sökanden således kan betala tillbaka hela beloppet till banken, är risken väldigt stor att banken ändå kommer polisanmäla händelsen eftersom personen i lagens mening gjort sig skyldig till bedrägeri.


Eftersom sökanden har använt sig av förfalskade handlingar kan brottet även räknas som grovt bedrägeri som har straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 § brottsbalken).


Hoppas detta besvarade din fråga!

Vänligen,

Michelle KomulainenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo