Är det bedrägeri att skapa nya konton för att få grattiskoder?

Hej!

Jag undrar om detta är olagligt/straffbart på något sätt.

Det finns en app som har ett gratis erbjudande. Nya användare får en gratis dricka i någon av deras butiker. Men vad man kan göra då är att man loggar ut från appen och gör ett nytt konto. Då tror den ju såklart att man är en ny person, och där med så får man en till gratis dricka. Och sen utnyttjar man detta några gånger om dagen i några veckor. Hur ser lagen på det? Omoraliskt är det väl men man kan bli straffad?

Tillägg: det är bara en mail som behövs för att skapa ett konto i appen så det är inte någon typ av ID stöld.

Ursäkta min dåliga grammatik, och tack så mycket för din tid!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Frågan är alltså om det som du beskriver är ett brott. Enligt min bedömning är svaret på den frågan Ja. Jag anser nämligen att kraven för ett bedrägeri är uppfyllda.Reglerna om bedrägeri finns i 9 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). För att de ska vara ett bedrägeri ska fem krav (s.k rekvisit) vara uppfyllda. Man ska (1) vilseleda någon och på så sätt (2) förmå den personen att (3) göra eller inte göra något (4) som leder till skada för den personen och (5) vinst för den som vilselett.

Genom att skapa den nya mailadressen så ger A intrycket av att vara en annan person. A vilseleder således företaget som tror att de är en ny person. Här har vi dock den tveksammaste punkten och de är om A verkligen förmår företaget genom sitt vilseledande. Frågan som måste ställas är om företaget hade gett utan koden om de visste att de vara A och inte B som mailadressen ger sken av att det är. De kan vara så att företaget ger ut koderna för varje konto och att de således inte görs någon skillnad om det A igen eller A som låtsas vara B. A har visserligen vilselett företaget men har inte på det sättet förmått företaget att göra något.

Men om vi utgår från att de inte hade gett koden utan att de trodde att A var B så har A genom vilseledande förmått företaget att ge honom koden. Eftersom företaget ger något som har ett värde till A så lider de skada. Eftersom A får saken av värde, d.v.s koden, så får han en vinning. Därmed är det ett bedrägeri, 9 kap. 1 § BrB.

Med beaktande av att de är ett så litet värde så är det utom tvivel ett ringa bedrägeri, 9 kap. 1§ BrB.

Hoppas det förklara det hela

Med vänliga hälsningar

Karl MontalvoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo