Är det bedrägeri att inte betala hyran?

FRÅGA
Min son har hyrt ut sin bostadsrätt i andra hand. Hyresgästen betalar inte den skriftligt avtalade hyran och har gjort sig oanträffbar. Ärendet ligger hos Kronofogden och det kommer att sluta med avhysning när rättsstatens kvarnar malt färdigt. Kan hyresgästen dömas för bedrägeri om hon aldrig hade möjlighet eller avsikt att betala hyran?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Brottet bedrägeri stadgas i 9 kap. 1 § första stycket Brottsbalken (BrB) enligt följande: Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.

Brottet kan indelas i tre krav som ska vara uppfyllda, (1) det ska ha skett ett vilseledande, (2) någon ska ha förmåtts till en disposition och (3) en förmögenhetsöverföring ska ha skett. Vilseledandet kan ske genom vad gärningsmannen uttalar, men även av hur vederbörande uppträder. Att någon ska ha förmåtts till en disposition innebär att gärningsmannen genom vilseledandet förmår någon annan till en handling eller en underlåtenhet som innebär en förmögenhetsöverföring. Förmögenhetsöverföring består av att dispositionen ska innebära vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Dispositionen ska inte bara medföra utan innebära skada och vinning. Det krävs dels att skadan och vinningen ska vara knutna till dispositionen på ett omedelbart sätt, dels att skadan och vinningen ska stå i visst samband med varandra.

I din sons fall uppfylls inte alla kraven för att ett bedrägeri ska vara för handen. Det har inte skett en förmögenhetsöverföring på det sätt som krävs för att bedrägeribrottet ska vara uppfyllt. Att inte betala hyran är således inte "olagligt" rent straffrättsligt. Det är ett helt civilrättsligt ärende och får lösas som ni verkar ha gjort redan; dvs. med hjälp av Kronofogden och avhysning. Din son har givetvis rätt till den avtalade hyran vilken kan drivas in med hjälp av Kronofogden (om hyresgästen har några tillgångar). Tyvärr kommer din son däremot inte att nå framgång med att polisanmäla vederbörande för bedrägeri.

Om ni behöver hjälp av en jurist i ärendet för det fall att det blir en domstolstvist kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa er. Är ni i behov av det är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (331)
2019-11-30 Vad kan man göra om man misstänker att man blivit utsatt för bedrägeri?
2019-11-28 Ev. stöldgods köpt på marknad tidigt 1970-tal, vad gäller?
2019-11-22 Räcker skärmdumpar som bevisning vid polisanmälan?
2019-11-21 Vad gäller vid utpressning genom menligt meddelande?

Alla besvarade frågor (75315)