Är det acceptabelt att en granne bankar på väggen för att jag talar för högt inom min bostad?

2021-05-24 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag har problem med en granne som hela tiden bankar och slår på min vägg, när jag råkar bli för högljudd när jag pratar med vänner på Skype. Detta har blivit så pass påträngande för min egen del, att jag knappt vågar göra något som helst ljud ifrån mig. Jag har försökt att anpassa mig och tänka på hur högt jag kan råka låta, (jag har en hörselnedsättning), funderar till och med på att sätta upp ljudabsorbenter för att undvika att störa mina grannar. Men samtidigt känner jag att det blir svårt för mig själv att få leva och bo i min egen lägenhet. Vad kan jag göra om det är så att de kontaktar hyresvärden ett liknande för att jag råkar störa de på kvällarna?Jag börjar känna mig alltför kvävd i mitt eget hem, så ska det väl inte behöva vara?Jag bor i en hyresrätt förresten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller hyresrättsliga frågor tillämpas reglerna i 12 kap. JB.

Att bo i väldigt nära anknytning till grannar är något som livet i lägenhetshus garanterar, och detta innebär självklart även att man i vissa fall kan komma att höra ljud från grannlägenheterna vilket är helt naturligt. En person ska inom sin bostad kunna leva under normala förhållanden och tillåts producera en normalhaltig ljudnivå inom lägenheten. Det framgår dock av en regel i 12 kap. 25 § JB att en hyresgäst ska se till att andra hyresgäster inte utsätts för störningar i den grad att de kan vara skadliga för hälsan eller försämra andras bostadsmiljö.

En viss mängd störning från en hyresgäst måste dock tålas av andra hyresgäster. Vad som ska betraktas vara en acceptabel mängd störning är den typ av störning som är normalt förekommande i ett flerfamiljshus. Exempelvis ska ljudet av samtal från andra hyresgäster betraktas vara en godtagbar störning. När en bedömning görs över vilka störningar som är godtagbara söker man stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar som får godtas i ett flerfamiljshus. Det har genom praxis utvecklats ett stort arkiv kring vad som ska vara just en acceptabel nivå av störning, och det finns inget som skulle peka på att samtal inom ens egna bostad skulle vara en icke godtagbar sådan.

Frågan som snarare blir aktuell är din grannes hantering av situationen genom att banka på din vägg. Detta kan enligt min bedömning inte räknas som en godtagbar störning och innefattas av regeln i 12 kap. 25 § JB. Mitt råd till dig är att ta kontakt med din granne och be denne att upphöra med beteendet, och om denne fortsätter, ta kontakt med din hyresvärd. Din hyresvärd har då ansvaret att ge din granne en tillsägelse att omedelbart upphöra med störandet enligt 12 kap. 25 § 2 st. JB och samtidigt kontakta hyresnämnden. Upphör inte beteendet kan din granne få sitt hyreskontrakt uppsagt enligt 12 kap. 42 § p. 9 JB.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1982)
2021-06-17 Kan en hyresgäst sägas upp om hyresvärden erbjuder hyresgästen en likvärdig hyresrätt?
2021-06-17 Hur går man tillväga vid en skilsmässa vad gäller hyresrätten?
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?

Alla besvarade frågor (93215)