Är chefen tvungen att uppge mig som förare?

2017-12-13 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, Jag kör en firmabil som inte kan knytas till mitt namn. Blev tagen i en fartkamera. Är min chef tvingad att uppge mig som förare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler om hastighetsöverträdelser finns i bland annat trafikförordningen
Att inte respektera den högsta tillåtna hastigheten på en väg är ett brott mot trafikförordningen. (Trafikförordningen 1 kap. 5 §, 3 kap. 14 § och 17 §). För att en person ska kunna straffas för ett brott så måste det kunna bevisas och stå klart att just denna personen har utfört brottet. Den som ska utreda och bedöma ifall en person har begått ett brott eller inte är främst polisen och åklagaren. En misstänkt person är därför inte på något sätt skyldig att bidra till polisens eller åklagarens utredning.

Är man tvungen att svara?
Jag har uppfattat din fråga som att polisen i detta fall inte har kunnat identifiera föraren av bilen. Eftersom det rör sig om en firmabil så har polisen nu vänt sig till chefen för företaget som äger bilen och bett denne att identifiera föraren åt dem. Huvudregeln är att din chef inte är skyldig att svara på polisens frågor eller på något sätt bidra till utredningen. Detta beror på att det inte är din chefs uppgift att utreda brott utan det är polisens och åklagarens uppgift. Polisen kan därför inte på något sätt straffa din chef för att denne inte svarar på polisens frågor. Utan då måste polisen komma på andra sätt att försöka identifiera bilföraren. Bilföraren kan endast bötfällas eller få en påföljd om polisen kan identifiera honom eller henne utifrån den bild som fartkameran tagit. Om din chef väljer att svara på polisens fråga och väljer att identifiera dig så kommer polisen troligen att skicka ut ett bötesföreläggande åt dig. Ifall din chef inte svarar och polisen inte kan identifiera dig på egen hand så läggs utredningen troligen ner.

I vissa fall kan man dömas för brottet skyddande av brottsling
En person kan visserligen dömas för brottet "skyddande av brottsling" ifall denne
- Döljer den som har förövat ett brott,
- Hjälper honom eller henne att undkomma,
- Undanröjer bevis om brottet eller
- På ett annat sätt motverkar att det uppdagas eller beivras.

Detta står i brottsbalken 17 kap. 11 § första stycket.

I brottsbalken 17 kap. 11 § femte stycket står det dock att en person inte kan dömas för brottet skyddande av brottsling ifall gärningen är att anse som ringa. Din chef kan alltså inte dömas för skyddande av brottsling ifall han eller hon exempelvis känner personen som körde bilen. Det kan ha varit en vän, partner eller närstående till din chef. I det fallet så har din chef inga skyldigheter att svara på polisens frågor och då kan din chef heller inte straffas för det.

Hoppa du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1251)
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?
2021-11-30 Vem bär ansvaret vid övningskörning?
2021-11-30 Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

Alla besvarade frågor (97608)