Är brottet förtal aktuell?

FRÅGA
Hej! Vad gör man i m en person går runt och anklagar mig för att ha misshandlat den personen när jag inte har gjort det?Eftersom den här personen säger detta till väldigt många personer kan det hota min säkerhet med tanke på att det är ett så pass allvarligt brott som jag blir anklagad för. Kan man anmäla för förtal trots bristande bevis då dessa anklagelser skett via dialoger och ej i text (åtminstone ingen jag har print på) eller hur går jag till väga?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Såsom jag tolkar din fråga aktualiserar den bestämmelser i brottsbalken (BrB), som handlar om förtalsbrott.

Vad innebär förtal? Förtal innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om dig. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.

Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning.

Att sprida negativa uppgifter om annan kan utgöra förtal: Du skriver att en person sprider uppgifter om att du ska ha misshandlat denne, när den som påstår vet att det är en lögn, kan till och med vara brottsligt (BrB 15 kap. 7 §). Anklagelserna om att du misshandlat– kan utgöra förtal (BrB 5 kap. 1 §). Påståendet om att du skulle ha begått ett brott (hittat på våldtäkten). Egentligen spelar ingen roll om det är sant eller inte – sprider någon påståendet kan det vara förtal.

Anmälan om förtal hos polisen: Du kan göra en anmälan hos polisen. Detta kan du göra genom att ringa till polisen på 114 14 eller besöka polisstationen. Om du bestämmer dig för att göra en polisanmälan är det viktigt att se till att du har bevis på vad som gjorts, annars kan det dessvärre vara svårt att göra något åt saken.

I ditt fall har du inga bevis mot denna person därför blir det dessvärre svårt för dig att göra något åt saken.

Med vänlig hälsning,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92030)