Är brottet att bjuda en person under 20 år på alkoholdrycker ett s.k mängdbrott?

2020-08-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Fråga om s.k. mängdbrott.Enligt 3 kap. 9 § andra stycket alkohollagen är det förbjudet att bl.a. bjuda en person som inte har fyllt 20 år på alkoholdrycker. Enligt 11 kap. 7 § döms den som bjuder på alkoholdrycker i strid med bestämmelsen för olovligt anskaffande av alkoholdrycker.Fråga:Är är det att bjuda en person på alkoholdrycker i strid med 3 kap. 9 § andra stycket alkohollagen ett s.k. "mängdbrott"?
SVAR

Hej!

Mängdbrott är ett begrepp för de brott som är överrepresenterade i statistiken. Till mängdbrott hör bland annat de "klassiska" brotten; inbrott, skadegörelse, misshandel (som även är ett s.k artbrott för vilket påföljden i normala fall ska bestämmas till fängelse), rattfylleri och bedrägerier, som kostar samhället mycket pengar, men vars allvarlighet inte når upp till samhällets allra mest moraliskt förkastliga brott.

Att bjuda en person under 20 år på alkoholdrycker i strid med 3 kap. 9 § andra stycket alkohollagen (2010:1622), torde förekomma i synnerligen stor utsträckning. För detta har jag inget underlag i form av vetenskaplig rapport, utan endast baserat på min empiriska uppfattning av hur det ser ut i samhället. Att det förekommer överhuvudtaget råder det i vart fall ingen tvekan om. Att bestämma exakt är inte möjligt, andelen anmälda fall bör vara försvinnande liten och i så fall om det faller inom mängdbrotten är svårt att avgöra. Utifrån min uppfattning är brottet ett s.k mängdbrott.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88449)