Är böter för ofredande allvarligt?

2020-01-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej.Jag fick 100 dagsböter 50 dagar för ofredande. På vilket nivå ligger den på straffskalan. Räknas detta allvarligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffskalan för ofredande (4:7 Brottsbalken) är böter eller fängelse i högst ett år. Således är det absolut lägsta straffet man kan få för ofredande böter. Därmed kan man säga att om person X får böter för att ha ofredat någon så är det inte ett allvarligt form av ofredande om man endast ser till själva straffskalan. Och det hade varit betydligt allvarligare om person X hade fått fängelse för ofredandet. Men sedan går det ju att argumentera för att alla former av brott, små eller stora, är allvarliga. Hur som helst så vore följande påföljder mer allvarliga än påföljden böter: villkorlig dom tillsammans med böter, skyddstillsyn, villkorlig dom tillsammans med samhällstjänst, skyddstillsyn tillsammans med samhällstjänst, fängelse 14 dagar (minimum) upp till 6 månader, skyddstillsyn tillsammans med fängelse och fängelse 6 mån upp till 1 år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?