Är bostaden samboegendom och hur ska värdet fördelas vid en seperation?

FRÅGA
Hej,Jag har en fråga gällande sambolagen.Jag och min sambo är på väg att separera. I vår gemensamma bostad så har vi gått in med olika summor i insättning. Min sambo hon har satt in 600K medans jag har satt in 1,1 milj. Resterande del är lån.Vid en framtida försäljning så delar vi på vinsten då vi äger bostaden 50/50 och står gemensamt på lånen.Min fråga är: Kommer vi att få tillbaka samma summa som vi gjort i insättning, alltså 600K till henne och 1,1 milj till mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar det som att ni har köpt bostaden gemensamt men att du har gått in med mer pengar vid köpet. Du undrar om ni kommer att få tillbaka lika stor andel som ni gick in med eller om sambolagens regler säger någonting annat.

Regler om sambor finns reglerat i Sambolag (2003:376) (SL).

Allmänt om bodelning vid seperation

När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är de att betraktas som sambor och sambolagens bestämmelser blir tillämpliga (1 § SL). När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det (8 § SL). Vid en bodelning räknas all samboegendom ihop och summan av samboegendomen delas sedan lika parterna emellan. All egendom räknas dock inte som samboegendom utan det finns vissa undantag. Hur ägodelar ska fördelas beror på när de köptes och vad de planerades att användas till.

Är bostaden samboegendom?

Med samboegendom menas sambors gemensamma egendom som förvärvats för gemensam användning, (3 § SL). Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande om egendom ska räknas som samboegendom är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. För att avgöra om den införskaffade egendomen har förvärvats gemensamt vid en tvist är det av vikt vem som har betalat för egendomen. Om båda har betalat för egendomen presumeras egendomen att vara samboegendom. Du och din sambo har köpt bostaden ihop för gemensamt bruk vilket gör att den räknas som samboegendom

En sambo som har lagt in mer pengar än den andre i ett bostadsköp kan riskera att förlora pengar eftersom sambolagen inte tar hänsyn till hur samborna sköter fördelningen av inköpen. För att slippa svåra bedömningsfrågor vid en eventuell separation kan man upprätta ett samboavtal som talar om hur bostad och saker ska fördelas vid separation (9 § SL).

I ert fall:

Du och din sambo har köpt bostaden ihop för gemensamt bruk vilket gör att den räknas som samboegendom. Vid en separation är alltså huvudregeln enligt sambolagen att ni ska dela lika på dess värde, oberoende av om ni gick in med olika summor vid köpet.

Om ni inte är oense vid en separation och om båda är överens om att ni ska få tillbaka en lika stor andel av bostaden som ni gick in med så är det inget problem. Då kan ni strunta i sambolagens regler om bodelning. Men vid en separation är man inte alltid ense vilket gör att det är klokt att avtala om ekonomiska frågor i förebyggande syfte, speciellt när man äger en gemensam bostad. För att undvika oenighet vid en bodelning och för att undvika att du som la in mer pengar vid köpet förlorar pengar vid en bodelning kan det därför vara bra att skriva ett samboavtal eller ett skuldebrev. Om ni behöver hjälp med att utforma ett sådant avtal kan ni kontakta lawline för juridisk hjälp, info@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92010)