Är bokstavsfel i kontrakt grund för att ogiltigförklara avtal?

2017-11-15 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Om en skriftlig fullmakt har getts ut till en person där dennes namn står angivet för att få tillstånd att köpa en bil, men på köpeavtalet står namnet felaktigt skrivet med första bokstaven i efternamnet så att efternamnet utgör ett annat efternamn, kan bilen då ändå anses vara köpt från den fullmäktige åt huvudmannen? Kan det på något sätt ogiltigförklaras eftersom det står ett annat namn på kontraktet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I svensk rätt gäller rättsprincipen att avtal ska hållas. Om två parter ingår ett avtal blir de bundna av det när de uttrycker sina avsikter att binda sig och når en ovillkorad överenskommelse. Att det föreligger ett bokstavsfel i namnförtydligandet innebär inte vid tolkning av avtalet att avtalet ska ogiltigförklaras eller hävas, det ska fortfarande hållas. Även om ett bokstavsfel föreligger är förekomsten av ett skriftligt avtal ett bevis på att en överenskommelse gjorts och således ska det hållas. Ett bokstavsfel i kontraktet blir inte automatiskt en grund för hävning eller ogiltighet.

Hoppas att det besvarar din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,


Yekta Keskin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (373)
2021-12-01 Kan jag ogiltigförklara ett aktieöverlåtelseavtal?
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande

Alla besvarade frågor (97610)