Är bluffräkning brottsligt?

Får en jurist presentera en bluffräkning på arbete som hans klient påstås ha utfört?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Svaret på din fråga är mycket enkel: Nej. Det får man inte göra, jurist eller inte spelar ingen roll. Bedrägeribrottet definieras i brottsbalkens 9 kap.1 §: Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.

Vilseledandet består i att räkningen är en bluff. Vinningen aktualiseras om räkningen faktiskt betalas. I annat fall kan försöksbrott aktualiseras. Försök till ringa bedrägeri är inte straffbelagt, men om beloppet överstiger 1000 kronor är det i huvudregel brott av normalgraden och således straffbart. Hoppas du fick svar på din fråga.

Pontus AlmquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo