Är bluffräkning brottsligt?

FRÅGA
Får en jurist presentera en bluffräkning på arbete som hans klient påstås ha utfört?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Svaret på din fråga är mycket enkel: Nej. Det får man inte göra, jurist eller inte spelar ingen roll. Bedrägeribrottet definieras i brottsbalkens 9 kap.1 §: Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.

Vilseledandet består i att räkningen är en bluff. Vinningen aktualiseras om räkningen faktiskt betalas. I annat fall kan försöksbrott aktualiseras. Försök till ringa bedrägeri är inte straffbelagt, men om beloppet överstiger 1000 kronor är det i huvudregel brott av normalgraden och således straffbart. Hoppas du fick svar på din fråga.

Pontus Almquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (471)
2021-10-25 Bedrägeri och juridiskt ombud
2021-10-11 Hur länge finns man kvar i belastningsregistret?
2021-09-29 Vad kan man göra åt att man betalat en privatperson för en vara över nätet utan att få varan?
2021-09-26 Kan jag dömas för bedrägeri och vad kan påföljden bli?

Alla besvarade frågor (96531)