Är behovsanställd, vad gäller avseende uppsägningstid?

FRÅGA
Hej!Jag går andra året på gymnasiet och jobbar extra på sidan om på en ICA-butik. Jag ska nu till sommaren byta jobb och börja jobba extra på en COOP butik istället. När jag idag sa upp mig till min arbetsgivare (ICA) så sa de att jag var tvungen att jobba uppsägningstiden som är på en månad vilket jag tycker känns konstigt. Dels för att jag endast jobbar extra, men också för att jag aldrig under min anställning skrivit på någon som helst avtal. Därför tänker jag att det inte borde finnas något avtal som reglerar att jag är skyldig att jobba "min" uppsägningstid. Måste jag det? Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fall blir Lag (1980:82) om anställningsskydd (LAS) tillämplig till den del något annat inte har avtalats.

Uppsägningstid beroende på anställningsform

En så kallad behovsanställning är ingen anställningsform rent rättsligt utan kan antingen vara en tillsvidareanställning eller en allmän visstidsanställning (tidsbegränsad anställning).

Om det är en tillsvidareanställning är uppsägningstiden från arbetstagarens sida minst en månad, enligt 11 § LAS. Avvikelser från bestämmelsen kan dock avtalas genom kollektivavtal. Det finns exempelvis kollektivavtal som innehåller bestämmelser om att arbetsgivare kan tillåta arbetstagare att lämna sin anställning innan uppsägningstiden gått ut.

Om det är en visstidsanställning upphör den då anställningstiden går ut eller då arbetet slutförs, enligt 4 § 2 st LAS. En sådan anställning avslutas alltså vid dess slutdatum och utgångspunkten är att den inte kan sägas upp innan dess, av varken arbetsgivare eller arbetstagare. Det kan dock finnas avtal som medger att anställningen avslutas innan anställningstiden gått ut.

Utgångspunkten är att anställningen gäller tillsvidare om inte avtal om tidsbegränsad anställning träffas, 4 § 1 st LAS.

Anställningsavtal

För att ett anställningsavtal ska vara giltigt räcker det i princip med att parterna är överens. Det finns alltså inget krav på att ett sådant måste vara skriftligt utan det kan räcka med att ett muntligt avtal.

Enligt 6 c § LAS måste en arbetsgivare dock senast en månad efter att arbetstagaren börjat lämna skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Av informationen ska det bland annat framgå om anställningen gäller tillsvidare eller för begränsad tid eller om det är en provanställning.

Sammanfattning

Beroende på om det är en tillsvidareanställning eller en allmän visstidsanställning (tidsbegränsad anställning) gäller alltså olika regler för anställningens upphörande. En tillsvidareanställning har en minsta uppsägningstid om en månad, om inte annat meddelats genom kollektivavtal.

En allmän visstidsanställning kan enligt huvudregeln inte sägas upp utan upphör då anställningstiden enligt avtalet upphör, om det inte finns något avtal som medger uppsägning innan anställningstidens slut.

Vad som gäller exakt i ditt fall beror alltså på vilken anställningsform du har samt om eventuella avvikelser från LAS avtalats. Om det gått mer än en månad sedan du började arbeta där och du inte fått något skriftligt anställningsbevis enligt 6 c § LAS kan du begära det av din arbetsgivare, då det ska innehålla information om bland annat vilken anställningsform du har.

Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1367)
2019-11-13 Koncernregeln i LAS, är denna tillämplig även vid arbetstagarens egen uppsägning?
2019-11-12 Uppsägningstider vid varsel
2019-11-06 Vad gäller för arbetstagaren vid avtalad uppsägningstid?
2019-11-04 Uppsägningstid vid provanställning

Alla besvarade frågor (74543)