Är bank en näringsidkare?

2020-09-19 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA
Är bank en näringsidkare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här under går jag igenom vad en näringsidkare är, vad en näringsverksamhet är och hur de begreppen förhåller sig till banker.

Näringsidkare, näringsverksamheter och banker

En näringsidkare är en person som yrkesmässigt driver en verksamhet av ekonomisk art. Banker i Sverige är just sådana verksamheter, med andra ord näringsverksamheter. För att en verksamhet ska vara en näringsverksamhet kan man säga att den ska vara självständig, ha ett vinstsyfte och vara varaktig. Banker i Sverige uppfyller de villkoren.

Sammanfattningsvis kan man säga att banker är näringsverksamheter och att näringsidkare är de personer som driver banker och andra näringsverksamheter.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (71)
2020-10-19 Kan någon annan än styrelsen teckna bolagets firma?
2020-09-19 Är bank en näringsidkare?
2020-07-28 Vad kan göras om delägare i en samfällighet inte är samarbetsvillig?
2020-05-07 Får ett företag göra utdelningar om de tar emot stöd vid korttidspermittering?

Alla besvarade frågor (85474)