Är avtalet giltigt om jag blivit lurad?

2021-05-07 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Scenario: Jag får ett paket hemskickat, den som levererar vill ha en underskrift och jag signerar. Den personen har sedan innan skrivit ut ett kontrakt där det står att jag, mottagaren, ska betala honom en miljon kronor. Jag skriver på utan att läsa då jag tar för givet att det bara är en bekräftelse på att jag har tagit emot mitt paket.Är jag enligt lag skyldig att betala denne person eller finns det lagar som hindrar oss från att bli lurade?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avtalslagen

När det kommer till avtal tillämpas Lag (1915:218)- Avtalslagen. Enligt 1 kap 1 §, även kallad löftesprincipen, är avtal bindande. Avtal ska hållas i det fall båda avtalsparterna haft en gemensam partsvilja och avgivit en viljeförklaring (kallas för "ett befogat intryck").

Avtalets ogiltighet

Det finns däremot möjlighet att förklara avtalet ogiltigt genom 3 kap AvtL. Det lagrum som bäst passar in din situation är 30 § AvtL- svek.

30 § AvtL

För att kunna tillämpa ogiltighet enligt 30 § AvtL krävs det att ond tro hos medkontrahenten och att ett svikligt förledande ska stå i samband med (ha "framkallat") rättshandlingen. Det krävs att rättshandlingen inte skulle företagits, i vart fall inte med det aktuella innehållet, om det inte hade förekommit något förledande. Syftet hos motparten ska alltså ha varit att vilseleda. Enligt det du förklarar så verkar detta vara uppfyllt i fallet.

Det är motparten som har bevisbördan, så du behöver inte bevisa att du blivit svikligt förledd, utan det är den andra parten som måste kunna visa att han inte haft syfte att lura dig.

Slutsats

Sammanfattningsvis är det oklart ifall det ens finns ett avtal då det inte funnits någon gemensam partsvilja att ingå avtalet. I det fall man kan argumentera för att avtal ändå föreligger kan man med stor sannolikhet tillämpa 30 § AvtL.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Med vänlig hälsning,

Anna von Fircks
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (352)
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student
2021-05-07 Är avtalet giltigt om jag blivit lurad?
2021-05-05 Får en dansskola ta ut avgift om man inte kommer på sin förbetalda klass?
2021-04-29 Avtals ogiltighet

Alla besvarade frågor (93215)