Är avtalet giltig?

Hej jag hade ett muntligt avtal som är grundat på hot och press och jag undrar om sånt är okej om det gäller om det är press?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) finns bestämmelser om avtals ogiltighet.

I 29 § avtalslagen står det att ett avtal är ogiltigt om man blivit tvingad att ingå avtalet. Tvånget måste ha varit anledningen till att du valde att ingå avtalet. Hotet du utsatts för måste dessutom vara rättsstridigt.

Ett exempel på ett rättsstridigt hot finns i 9:4 Brottsbalk (1962:700), brottet kallas för utpressning. Gärningsmannen hotar offret och förklarar att hen kommer skadas om hen inte ger gärningsmannen pengar.

Sammanfattningsvis: Ett avtal som tillkommit under hot är inte giltigt. Det innebär att du inte måste genomföra de förpliktelser som din motpart kräver av dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning