Är avtalen giltiga trots att avtalen ingicks under psykisk störning?

2019-11-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej. Min man har en allvarlig psykisk störning och hamnar i psykoser.Under dessa perioder så har han tagit banklån utan att jag har vetat om detta.Alla lån står i hans namn.Men det som är problemet är att han själv inte minns något av detta.Finns det något man kan göra åt lånen eller är det bara att acceptera att de är tagna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med tanke på din formulering på din fråga kommer jag att utgå från att du funderar på om lånen kan ogiltighetsförklaras med anledning av att din man har tagit dessa lån under psykos. Jag kommer för det första att redogöra för vad lagen säger och hur det ser ut i er situation. För det andra kommer jag att hänvisa dig vidare för ytterligare hjälp.

Gällande avtal som har ingåtts under påverkan av en psykisk störning regleras dessa situationer i Lag 1924:323 om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning.

Avtal som ingåtts under påverkan av psykisk störning är ogiltigt
När en person har rättshandlat (dvs. ingått avtal genom ett köp, tagit ett lån eller liknande) så är avtalet ogiltigt om någon av parterna i avtalet var under påverkan av en psykisk störning. Psykos är en psykisk störning som omfattas av lagen. För att avtalet ska kunna bli ogiltigt krävs det att det föreligger ett samband mellan den psykiska störningen och avtalet. Det vill säga att den psykiska störningen måste ha varit avgörande alternativt medverkat till att avtalet ingicks. Det krävs inte att den psykiska störningen är av varaktighet. Det innebär att den psykiska störningen kan ha varit helt tillfällig. Vidare spelar det ingen roll om banken var i god tro, alltså att banken inte varit medveten om din mans psykos, avtalet kan trots bankens ovetande bli ogiltigt.

I din mans situation
I den situationen du beskriver krävs det att din man måste ha varit i en psykos och att psykosen har varit avgörande eller bidragit till att han tog dessa lån. Hade din man genomfört lånet trots att han inte haft en psykos, kan han inte få avtalet ogiltigförklarat.

Bevisbördan
Den part i avtalet som vill göra avtalet ogiltigt, har bevisbördan för att den psykiska störningen och att orsakssambandet förelåg när avtalet ingicks. Bevisbörda innebär när en part i en rättegång ska förstärka sitt påstående genom att presentera bevis. (Se här för förklaring om bevisbörda).

Om du/ni önskar ytterligare hjälp
Om du/ni önskar ytterligare hjälp rekommenderar jag att ni tar kontakt med någon av våra telefonrådgivare här på Lawline. Du når de på 08-533 300 04. Öppettider för telefonrådgivningen är: måndag-fredag kl. 10.00-16.00. Alternativt att du tar kontakt med en advokat som kan hjälpa er vidare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (352)
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student
2021-05-07 Är avtalet giltigt om jag blivit lurad?
2021-05-05 Får en dansskola ta ut avgift om man inte kommer på sin förbetalda klass?
2021-04-29 Avtals ogiltighet

Alla besvarade frågor (93104)