Är avtal via sms bindande?

2019-11-21 i Fordringar
FRÅGA
Hej.Om en person lovat via sms att ersätta mig för en handpenning som jag lagt ut för ett gemensamt inköp och sedan inte betalar tillbaka, är det avtalsbrott? Om det är av betydelse så handlar det om 100 tkr.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Att komma överens om något över sms torde inte kunna jämställas med ett skriftligt avtal, däremot torde det kunna tolkas som ett muntligt avtal ni ingått med varandra. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal. Att personen inte betalar innebär alltså ett avtalsbrott. Det är du som har bevisbörda för att avtal har ingåtts. För att kunna bevisa detta kan smsen ni skrivit med varandra med fördel användas.

Eftersom personen inte betalar sin skuld rekommenderar jag att du vänder dig till kronofogdemyndigheten och ansöker om betalningsföreläggande enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. Kronofogdemyndigheten prövar då inte själva tvisten utan endast om den person som anspråket riktas mot medger anspråket eller inte. Gör personen det ålägger kronofogdemyndigheten den ett betalningsföreläggande och driver in din skuld. Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § i samma lag att få målet överlämnat till tingsrätt. Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (697)
2020-07-14 När förlorar jag rätten att återkräva en skuld?
2020-07-13 Måste man betala tillbaka lön som betalats ut felaktigen?
2020-07-12 Hur bör ett enkelt skuldebrev behandlas vid betald fordran?
2020-07-11 Misstagsbetalning - condictio indebiti

Alla besvarade frågor (81857)