FrågaFAMILJERÄTTBodelning13/02/2018

Är avtal om enskild egendom giltig även mot en framtida make/maka?

Hej, Efter 17 års äktenskap har jag och min man precis lämnat in om skilsmässa.

Nu ska vi ta att i bodelning. Inget äktenskapsförord är skrivet.

Jag har varit gift tidigare, vid den skilsmässan sålde vi vår villa och erhöll vardera en vinst a 610.000 kr. Eftersom vår skilsmässa inte hade gått igenom vid försäljningen fick vi råd om att skriva ett enkelt gåvobrev där vi båda intygade att vi erhöll vardera 610.000 kr som enskild egendom. Dessa pengar investerade jag i ett nytt boende, ett hus, pengarna var halva köpeskillingen. Resterande 600.000 tog jag lån på.

Mina frågor nu är:

1. Är min insats enskild egendom fortfarande?

2. Jag har inte börjat leta efter alla gamla papper, om jag inte har kvar vårt enkla handskrivna avtal, hur ser det då ut med min enskilda egendom? Jag har såklart köpekontrakt som kan styrka att jag hade denna kontantinsats och att den lades in i husköpet, och med resterande peng genom banklån.

3. Avkastning, på dessa år har husets värde avsevärt höjts, hur räknar man upp värdet i min insats?

4. Vi har sedan 6 år tillbaka byggt ut huset och tagit nya lån för att genomföra bygget.

Påverkar det 'min' del?

Stort tack på förhand om ni kan hjälpa mig med denna djungel av frågor.

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hejsan! Roligt att du hör av dig till oss på Lawline och jag ska göra mitt bästa för att besvara din fråga.

Aktuellt lagrum: Äktenskapsbalk (äktb).

Din första fråga, angående om din insats fortfarande är enskild egendom, kommer att utgöra svaret på alla andra frågor och jag börjar därmed att besvara den frågan. Jag tolkar dina uppgifter på det sättet att du genomgår just nu en skilsmässa efter 17 års äktenskap. Innan detta äktenskapet på 17 år hade du ett annat äktenskap där du och den mannen genomförde ett avtal som gjorde ditt giftorättsgods till enskild egendom. Frågan jag besvarar nu är om den egendomen fortfarande utgör din enskilda egendom även i det äktenskapet du har nu.

Svar på fråga 1.
Svaret är att din enskilda egendom som du hade i ett föregående äktenskap utgör inte enskild egendom i det äktenskap du befinner dig i nu. Eftersom det endast är lagligt att vara gift med en person i Sverige, reglerar endast äktenskapsbalken det aktuella äktenskapet och tar inte hänsyn till framtida eller förflutna äktenskap som personer möjligtvis kommer att ingå. Därför blir det avtalet du slöt i ditt första äktenskap ogiltigt gentemot din nya man och de 600 000kr ska utgöra giftorättsgods.

Vad kan utgöra enskild egendom?
Man kan dock göra giftorättsgods till enskild egendom vid en kommande skilsmässa, genom att avtal om detta makar emellan, 9kap 13§ äktb. Utöver vad som sagts, kan enskild egendom även utgöra vad som sägs i denna lista:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,
2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,
4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,
5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.


Denna lista stadgas i 7kap 2§ äktb. Listan är uttömmande och inget annat utan det som står i listan kan utgöra enskild egendom.

Slutsats av dina övriga frågor.
I enlighet med vad som sagts så är din insats på 600 000kr giftorättsgods och du och din make ska dela all eran giftorättsgods, 10kap 1§ äktb. Därför är dina tre frågor som rör din enskilda egendom inte relevanta för bodelningen eftersom din enskilda egendom inte är enskild längre utan det utgör giftorättsgods och ska ingå i bodelningen vid skilsmässan.

Eftersom ni inte har ett äktenskapsförord utgår jag från att all eran egendom är giftorättsgods. Det innebär att ni kommer att lägga alla eran egendom i en "pott" och senare dela detta 50/50.

Jag hoppas jag har klargjort din situation lite! Har du fler frågor angående din situation eller någon annan situation är du välkommen att ställa vidare frågor eller kontakta en av våra jurister här.

Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000