Är avtal om enskild egendom giltig även mot en framtida make/maka?

2018-02-13 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Efter 17 års äktenskap har jag och min man precis lämnat in om skilsmässa.Nu ska vi ta att i bodelning. Inget äktenskapsförord är skrivet. Jag har varit gift tidigare, vid den skilsmässan sålde vi vår villa och erhöll vardera en vinst a 610.000 kr. Eftersom vår skilsmässa inte hade gått igenom vid försäljningen fick vi råd om att skriva ett enkelt gåvobrev där vi båda intygade att vi erhöll vardera 610.000 kr som enskild egendom. Dessa pengar investerade jag i ett nytt boende, ett hus, pengarna var halva köpeskillingen. Resterande 600.000 tog jag lån på.Mina frågor nu är: 1. Är min insats enskild egendom fortfarande? 2. Jag har inte börjat leta efter alla gamla papper, om jag inte har kvar vårt enkla handskrivna avtal, hur ser det då ut med min enskilda egendom? Jag har såklart köpekontrakt som kan styrka att jag hade denna kontantinsats och att den lades in i husköpet, och med resterande peng genom banklån.3. Avkastning, på dessa år har husets värde avsevärt höjts, hur räknar man upp värdet i min insats? 4. Vi har sedan 6 år tillbaka byggt ut huset och tagit nya lån för att genomföra bygget.Påverkar det 'min' del?Stort tack på förhand om ni kan hjälpa mig med denna djungel av frågor.Vänliga hälsningar
SVAR

Hejsan! Roligt att du hör av dig till oss på Lawline och jag ska göra mitt bästa för att besvara din fråga.

Aktuellt lagrum: Äktenskapsbalk (äktb).

Din första fråga, angående om din insats fortfarande är enskild egendom, kommer att utgöra svaret på alla andra frågor och jag börjar därmed att besvara den frågan. Jag tolkar dina uppgifter på det sättet att du genomgår just nu en skilsmässa efter 17 års äktenskap. Innan detta äktenskapet på 17 år hade du ett annat äktenskap där du och den mannen genomförde ett avtal som gjorde ditt giftorättsgods till enskild egendom. Frågan jag besvarar nu är om den egendomen fortfarande utgör din enskilda egendom även i det äktenskapet du har nu.

Svar på fråga 1.
Svaret är att din enskilda egendom som du hade i ett föregående äktenskap utgör inte enskild egendom i det äktenskap du befinner dig i nu. Eftersom det endast är lagligt att vara gift med en person i Sverige, reglerar endast äktenskapsbalken det aktuella äktenskapet och tar inte hänsyn till framtida eller förflutna äktenskap som personer möjligtvis kommer att ingå. Därför blir det avtalet du slöt i ditt första äktenskap ogiltigt gentemot din nya man och de 600 000kr ska utgöra giftorättsgods.

Vad kan utgöra enskild egendom?
Man kan dock göra giftorättsgods till enskild egendom vid en kommande skilsmässa, genom att avtal om detta makar emellan, 9kap 13§ äktb. Utöver vad som sagts, kan enskild egendom även utgöra vad som sägs i denna lista:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,
2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,
4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,
5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.


Denna lista stadgas i 7kap 2§ äktb. Listan är uttömmande och inget annat utan det som står i listan kan utgöra enskild egendom.

Slutsats av dina övriga frågor.
I enlighet med vad som sagts så är din insats på 600 000kr giftorättsgods och du och din make ska dela all eran giftorättsgods, 10kap 1§ äktb. Därför är dina tre frågor som rör din enskilda egendom inte relevanta för bodelningen eftersom din enskilda egendom inte är enskild längre utan det utgör giftorättsgods och ska ingå i bodelningen vid skilsmässan.

Eftersom ni inte har ett äktenskapsförord utgår jag från att all eran egendom är giftorättsgods. Det innebär att ni kommer att lägga alla eran egendom i en "pott" och senare dela detta 50/50.

Jag hoppas jag har klargjort din situation lite! Har du fler frågor angående din situation eller någon annan situation är du välkommen att ställa vidare frågor eller kontakta en av våra jurister här.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej Binh, tack för ditt svar. Jag hänger med på dina resonemang, men inte din slutsats. I din punkt nr 2, ’egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda’ Den stämmer väl in på mitt fall, jag har fått ett gåvobrev med nedan text: Bankmedel om 610.000 kr liksom vad som träder i dess ställe och avkastning där av skall vara xxx enskilda egendom dock med rätt genom äktenskapsförord bestämma annorlunda. Tack på förhand för återkoppling.
2018-02-19 16:30
Hejsan! Tack för att du återkommer. Det stämmer det du säger att gåvobrevet ska anses vara enskild egendom även nu eftersom det står i 7kap 2§ äktenskapsbalk. Jag missförstod det som att ni hade avtalat det makar sinsemellan att det skulle vara enskild egendom vid just den äktenskapsskillnaden och ursäktar misstolkningen. Eftersom det ska anses som enskild egendom så blir svaret annorlunda. Detta påverkar uppenbarligen de andra frågorna. Jag ska försöka svara på dessa nu. För att besvara fråga 3 och 4: När det gäller dina pengar som insats är de fortfarande enskild egendom. Det betyder att du ägde hälften av ditt hus vid köpet. Som sagt så äger du även således avkastningen av halva huset enligt gåvobrevet och enligt 7kap 2§ 6p äktenskapsbalk. Rättsfall i HD (NJA 1995 s.577) avgjorde de hur enskild egendom med karaktären som kontantinsats i två fastigheter skulle räknas ut vid försäljning, när fastigheterna hade ökat i värde. De kom fram till att den enskilda egendomen ska öka i värde parallellt med fastighetens värdeökning. Det betyder att, trots utbygge av huset, din enskilda egendom utgör fortfarande hälften av värdet vid en eventuell försäljning av huset. Du äger således fortfarande ca 50% av huset. För att besvara fråga 2: Jag utgår vid besvarande av denna fråga att du inte kan hitta gåvobrevet men hävdar ett den finns mot din nuvarande make. Det kommer sannolikt uppstå en tvist mellan er och bevisning måste därmed föras om att gåvobrevet finns. Köpekontraktet kommer inte kunna styrka att din kontantinsats var enskild egendom, om det inte stod uttryckligen i kontraktet att den erkände gåvobrevet och den enskilda egendomen, vilket sådana kontrakt oftast inte gör. Det kommer därmed inte ha någon bevisstyrka när det gäller att bevisa att din kontantinsats var enskild egendom. Oftast ligger bevisbördan på den som hävdar att ett gåvobrev existerar, det står därmed i ditt ansvar att föra en bevisning på att gåvobrevet faktiskt upprättades. När det gäller beviskraven vid en tvist av en sådan karaktär som denna är rättsläget diffust. Det torde dock vara samma beviskrav för gåvobrev som vid all annat avtal som upprättas privatpersoner emellan. Vittnen som din ex-make kan vara hjälpsamt att ha, samt även köpekontraktet som fastställer hur stort belopp den enskilda egendomen utgjorde. Jag kan tyvärr inte garantera i sak att det kommer räcka för att fastställa att gåvobrevet existerade. Du får gärna komma med vidare kommentarer och frågor. Om du behöver vidare hjälp med processen, utöver frågor som jag besvarar, så kan du vända dig till en av våra jurister! Det är bara att gå in på våran hemsida och klicka på "boka tid med jurist". Med vänliga hälsningar.
2018-02-20 19:20
Tack!
2018-02-21 09:54
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (1702)
2018-05-24 Vem har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden vid skilsmässa?
2018-05-20 Bodelning av bostad mellan sambor
2018-05-20 Ska bostadsrätten delas med min makes barn om maken dör?
2018-05-19 Hur räknas skulder vid en bodelning?

Alla besvarade frågor (54438)