FrågaFAMILJERÄTTBodelning08/03/2017

Är avkastning på enskild egendom giftorättsgods? Vad händer om giftorättsgods spenderas innan bodelningen?

Hur går det till om man ligger i skilsmässa och mannen äger en hyresfastighet som genom äktenskapsförord ska vara hans enskilda egendom (och inte ingå i bodelningen) men de intäkter som fastigheten gett under de senaste åren, ska dessa ingå i bodelningen? Han äger fastigheten privat och hyresintäkterna läggs varje år på hans beskattningsbara inkomst. Vid brytdatumet fanns drygt en miljon kronor på fastighetskontot. Om de pengarna ska ingå i bodelningen, vad händer om det nu skulle visa sig att han har spenderat pengarna under prövotiden? Mvh E

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Den första frågan du vill ha svar på är om avkastning på enskild egendom ska ingå i bodelningen, d.v.s. om de pengar mannen tjänat på hyresfastigheten ska ingå i bodelningen. Svaret på detta är som huvudregel ja. Avkastning på enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits i t.ex. ett äktenskapsförord (7 kap 2 § andra stycket ÄktB). Finns ingen sådan föreskrift är avkastningen (pengarna) giftorättsgods och ska således ingå i bodelningen (10 kap 1 § ÄktB).

Den andra frågan avser vad som händer om mannen har spenderat pengar som ska ingå i bodelningen efter den s.k. brytpunkten. Brytpunkten är den dag utifrån vilken bodelningen ska göras. Denna dag är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap 2 § ÄktB). Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom (9 kap 3 § ÄktB). Trots att pengarna spenderas ska således dessa räknas in till bodelningen vilket leder till att de ska delas mellan makarna.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare