Är arvsgrenen till mitt halvsyskon (särkullbarn) bruten efter hans död, eller kommer hans pappa kunna göra anspråk på det sonen skulle ha ärvt efter vår mammas bortgång?

Hej!

Frågan gäller arvsrätt.

Vår mamma, X, har två döttrar och en son, A. Sonen A är med en annan man än vår pappa. Den mannen, B, har aldrig funnits i sonens liv, mamma och B är/var inte gifta eller någon kontakt alls sedan över 50 år.

A har avlidit och eftersom A inte hade barn eller maka är mamma och B arvstagare. Inget fanns att ärva ändå.

Nu till min fråga.

Eftersom A, vår halvbror, dött. Är As arvsgren från X död?

Eller går B in och bevakar arv efter X??? Dessutom har A en halvsyster, C, från sin pappas sida med. Om nu B avlider är C arvsberättigad efter X arv fast de överhuvudtaget inte är släkt och A är avliden sedan länge?

Har B och/eller C något att göra anspråk på efter X arv?

Saken är den att X gett A massor av pengar under As livstid.

Har fått olika svar, sist att arvsordningen bryter något som helst krav från B och C. Men har även fått till mig att X bör skriva testamente att A fått förskott av arv under sin livstid. Detta så krav från B/C kan reduceras i en process.

Bäst är ju om B/C överhuvudtaget inte har något att hämta. Men om de nu har rätt att bevaka 1/3 av X arv å As vägnar, är ett testamente där det framgår att A fått 200.000 kronor under sin livstid som förskott av arv ett sätt att minska As 1/3 arv så att de biologiska döttrarna får X arv?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår dig handlar din grundläggande fråga om ifall arvsgrenen mellan din mamma och särkullbarnet (kallas särkullbarn eftersom han inte har samma pappa som du och ditt helsyskon) har brutits i och med att A inte lever längre. Du undrar om A:s pappa och halvsyster kan tänkas ärva det som skulle ha tillfallit särkullbarnet A efter din mamma X:s bortgång. För att besvara din fråga kommer jag att redogöra för hur den legala arvsordningen ser ut och därför ta upp de tre arvsklasserna och istadarätten.


Istadarätt (att träda i en arvinges ställe) och de tre arvsklasserna

Det som den här frågan aktualiserar är istadarätten. Den regleras i ärvdabalken (ÄB) 2 kap. 1 §, 2 § och 3 §. Dessa regler berättar också om de tre arvsklasser som arvingar delas in i. Den första arvsklassen är bröstarvingar (barn), och deras avkomlingar (barnbarn). Istadarätten innebär för den första arvsklassen att om en person (P) dör, och dess barn redan tidigare har gått bort men lämnat efter sig ett barn, träder detta barnbarn i sin förälders ställe för att ärva.

Den andra arvsklassen är den avlidnes föräldrar. Om P dör, och det inte finns några barn med i bilden, ärver istället P:s föräldrar. Istadarätten betyder för den andra arvsklassen att om någon av P:s föräldrar har gått bort träder deras barn (P:s syskon) i dennes ställe, eller syskonbarn om något av syskonen har gått bort.

Den tredje arvsklassen är den avlidnes mor-och farföräldrar. Om någon av dessa har gått bort träder deras barn (P:s mostrar/fastrar) i deras ställe.

För att arvingar i en annan arvsklass ska kunna ärva får det inte finnas några arvingar i den föregående arvsklassen. Det innebär att om den avlidne har bröstarvingar (barn) kommer enbart de att ärva.

I din situation innebär det att eftersom din mamma X skulle lämna efter sig dig och ditt syskon, och avlidne särkullbarnet A inte hade några barn, är det bara du och ditt syskon som kommer att ärva, ÄB 2 kap. 1 §. Svaret är alltså att B inte har någon arvsrätt eller istadarätt, än mindre har A:s halvsyskon C det. Du kan läsa mer om arvsklasser och istadarätt här.


Med vänlig hälsning,

Beatrice KrigRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo