Är arvinge skyldig att ta över huslån vid arvsskifte?

FRÅGA
Hej! Om man ärver ett hus och det finns lån kvar på huset hur blir det då? Kommer banken sälja det eller måste jag ta ett lån att lösa det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis blir Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) tillämplig på din fråga.

För att besvara din fråga ska jag klargöra några aspekter. Först kommer jag redogöra för vem som äger huset, därefter att arvingar inte ärver arvlåtarens skulder och slutligen möjligheterna du har att ta över huset och lånet om du skulle vilja det.

Dödsboet äger huset

Först och främst är det väsentligt att poängtera att ett dödsbo bildas när en person avlider. Ett dödsbo är en juridisk person som tillhandahåller alla den avlidna personens tillgångar och skulder. Ett dödsbo består av efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. De sistnämnda är t.ex. andra personer som har fått en del av arvet i testamente. Alla dessa är dödsbodelägare och äger boet tillsammans. I ditt fall så ingår då huset i dödsboet, vilket både är en tillgång och skuld för er. Dödsboet äger huset fram tills att arvskifte sker, enligt 18 kap. 1 § ÄB.

En arvinge ärver inte skulder

Senast tre månader efter dödsfallet görs en bouppteckning, enligt 20 kap. 1 § ÄB. I bouppteckningen sammanställs skulder och tillgångar, där syftet är att skulderna ska täckas med tillgångarna. Här behöver dock huvudregeln i svensk arvsrätt belysas; en arvinge ärver inte arvlåtarens skulder. Om det skulle visa sig att skulderna är större än tillgångarna så kan dödsboet försättas i konkurs. Detta innebär inte att någon dödsbodelägare ska ta över skulden, eftersom en arvinge inte ärver skulder. Resultatet skulle dock bli att huset inte ärvs av någon av er dödsbodelägare utan säljs för att täcka bankens lån.

Du kan ta över lånet

Slutligen finns en möjlighet för dig att behålla huset om du skulle vilja det. Förutsättningen då är att du ansöker om att ta över betalningsansvar för lånet. Detta gör du genom att kontakta banken som gav ut lånet och undersöka om det finns möjlighet för dig att ta över lånet.

Sammanfattning

För tillfället verkar det vara dödsboet som äger huset. Eftersom ingen arvtagare kan bli personligt betalningsansvarig för arvlåtarens skulder behöver du inte ta ett lån om du inte vill. Om din avsikt är att ta över huset så råder jag dig att ansöka till banken om att ta över lånet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1069)
2021-04-30 Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?
2021-04-29 Ska inkomster som har tillkommit efter min mans bortgång räknas med i bouppteckningen?
2021-04-29 Att dölja uppgifter eller ange felaktiga uppgifter i en bouppteckning
2021-04-25 Om att klandra arvskifte i efterhand

Alla besvarade frågor (92074)