Är anställningsavtal giltigt trots att det inte uppdaterats?

FRÅGA
Hej! Jag är anställd på en gymkedja och blev anställd 2011 (har inte uppdaterat mitt anställningsbevis sedan dess trots att min lön har ändrats). Jag vill nu säga upp mig, men hittar ingen information om min uppsägningstid. Står enligt kollektivavtal men hittar inget. Är min anställning fortfarande giltlig eftersom det inte har uppdaterats?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget formkrav på ett anställningsavtal, varför det kan ingås både muntligen och skriftligen. Däremot ska arbetsgivaren enligt 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS) lämna skriftlig information om villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen, bland annat uppsägningstiden. Arbetsgivare som underlåter att lämna sådan information eller lämnar felaktig information kan bli skadeståndsskyldiga enligt 38 § LAS. Dock medför det inte att själva anställningsavtalet som sådant är ogiltigt, därför torde ditt avtal fortfarande vara giltigt trots att det inte har uppdaterats.

Enligt ditt anställningsbevis ska uppsägningstiden följa av kollektivavtal, därför bör du fråga din arbetsgivare vilket kollektivavtal som gäller för att få reda på din uppsägningstid. Om din arbetsgivare är kopplad till Almega så är det troligen detta kollektivavtal som gäller; kollektivavtal. Enligt det länkade kollektivavtalet följer av § 11 att din uppsägningstid är två månader om du säger upp dig själv, eller tre månader om du blir uppsagd av arbetsgivaren, § 12.

Men om det är som du säger att det inte finns ett kollektivavtal så ska din uppsägningstid följa av LAS, som stadgar att om du säger upp dig själv så har du en minsta uppsägningstid på en månad enligt 11 § första stycket LAS.

Det kan dock vara så att din arbetsgivare är kopplad till ett annat kollektivavtal än det som jag länkade ovan, därför bör du först prata med din arbetsgivare om vad som gäller.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84165)