Är anmälan utan grund förtal?

Jag har blivit anmäld till kommunen: Att jag har utfört åverkan ( skadat ) min AVLOPPSANLÄGGNING. Miljökontoret har utfört en BESIKTNING. Konstaterades att ingen åverkan var utförd. Miljökontoret konstaterade att anläggningen ej uppfyllde dagens miljökrav och gav ett föreläggande om att åtgärda anläggningen efter dagens Miljökrav. Är sedan tidigare medveten om att anläggningen måste åtgärdas, som alla enskilda avlopp måste åtgärdas. Är det förtal ? När anmälaren ej har någon grund för sin anmälan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en anmälan utan grund är förtal beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Jag kommer först beskriva kriterierna för förtal för att därefter göra en bedömning av ditt fall.

Vad är förtal?
Förtal är ett så kallat ärekränkningsbrott som regleras i 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB). Förtal är aktuellt när någon pekar ut en annan person så som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller i annat fall lämnar uppgift som varit ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Det ska alltså handla om en nedsättande uppgift som har till syfte att förstöra den utpekades anseende.

Den anklagande eller beskyllande uppgiften ska vara av allvarligt slag och nå fler personer än den utpekade själv. Det är alltså inte förtal om uppgiften endast når den berörda personen.

Ett tydligt exempel är att inför många människor beskylla en elitidrottare för att vara dopad, eftersom det kan förstöra hela dennes karriär. Ett annat exempel är att sprida integritetskränkande uppgifter av sexuell art om en viss person.

Den omständighet att anmälaren inte har någon grund för sin anmälan kan inte i sig utgöra förtal, eftersom ovanstående kriterier måste vara uppfyllda.

Bedömning av ditt fall
I ditt fall har du, genom en anmälan till kommunen, blivit anklagad för att ha skadat din avloppsanläggning vilket senare visade sig vara oriktigt. Frågan blir därmed om det du blivit anklagad för är av så pass allvarligt slag att det påverkar ditt anseende negativt. Som nämnt ovan utgör det inte förtal att anmälaren inte hade grund för sin anmälan.

En fullständig bedömning av ditt fall kräver fler omständigheter och information om hur anmälan har påverkat just dig. Jag tror dock, mot bakgrund av den lilla informationen i frågan, att det du blivit anklagad för sannolikt inte anses vara av så allvarligt slag som förtalsregeln avser. Det är därmed inte fråga om förtal, även om situationen såklart är tråkig för dig.

För en mer omfattande bedömning råder jag dig att kontakta en jurist (länk till juristerna på Lawline).

Hoppas du fick klarhet i din fråga!

Med vänliga hälsningar

Julia AmundssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo