Är anklagelser förtal?

FRÅGA
Kan jag polisanmäla en granne som felaktigt anklagar mig för att jag har varit på hans bil och orsakat den skada? Jag tog mycket illa vid mig att få denna anklagelse, känner mig kränkt o hotad. Han fortsatte sedan att anklaga mig och min man som båda är med i styrelsen i vår samfällighet, för att inte ha rent mjöl i påsen. Han skulle även se till så att vi fick flytta ifrån vårt hus.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad det kan vara fråga om i ditt fall låter som förtal, 5 kap. 1 § BrB. Om någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan detta utgöra förtal enligt 5:1 BrB.

För att förtal ska anses vara för handen krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första ska personen som blivit förtalad vara identifierbar, det betyder med andra ord att det ska framgå att det är just dig eller din man han anklagar. Dessutom måste anklagelserna resulterat i att du eller din man drabbats av andras missaktning, bedömningen för detta ska göras i förhållande till värderingarna i de kretsar där den utpekade lever och verkar(t ex. styrelsen i ert fall. Det räcker med att det finns en risk för att du/ni i fråga utsätts för missaktning för att förtal ska föreligga därför behövs alltså inte bevis för att du/ni faktiskt utsätts för missaktning. Att påstående faktiskt är sanna är inte hinder för att förtal föreligger.

Vidare kan man undgå straffansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och personen i fråga visar på att uppgiften var sann eller haft skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Vad man ser på i detta fall är om det fanns en försvarlig anledning till att anklaga dig eller tala illa om dig, man väger intresset av om det finns ett allmänt intresse av att uppgiften lämnas ut gentemot den utpekades intresse av att vara fredad. Detta måste alltså bedömas närmare utifrån omständigheterna i det specifika fallet.

Det sistnämnda är snarare ett hot men kan inte anses olagligt i juridisk mening då det måste vara hot om brottslig gärning, t ex hota att misshandla någon, se 4 kap. 5 § BrB.

Hoppas detta var till hjälp.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1042)
2020-10-23 Finns det grund för att anmäla för förtal?
2020-10-22 Utpekande vid förtal
2020-10-21 Vad kan jag göra om jag misstänker att jag blivit utsatt för ärekränkningsbrott?
2020-10-20 Publicering av dom på sociala medier

Alla besvarade frågor (85316)