Är anklagelse om att vara en tjuv tillräckligt för avskedande?

Min arbetsgivare anklagar mig för att vara en tjuv, vilket jag visat att jag ej är. Nu säger min arbetsgivare att han ändå inte kan lita på mig och han har därför sagt upp mig, utan lön, lönespecifikation eller semesterersättning. Han vägrar också skriva arbetsgivarintyg till mig. Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om avskedande och uppsägning av arbetstagare finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Jag kommer besvara frågan genom att utgå från att du är tillsvidareanställd då detta är huvudregeln i LAS, (se 4 § första stycket LAS).

Avskedande och uppsägning

En arbetsgivare kan avsluta anställningar i förtid på två sätt genom uppsägning eller genom avskedande. Vid uppsägning har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid och lön under tiden. Uppsägning får endast ske vid arbetsbrist eller ifall arbetstagaren är olämplig att utföra arbetet (7 § LAS). Vid avskedande avslutas istället anställningen direkt. Avskedande får dock endast ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åliggande mot sin arbetsgivare, vilket är ett högt ställt krav (18 § första stycket LAS).

Säljaren har avskedat dig

Det du varit med om liknar ett avskedande eftersom du blivit skild från din anställning utan uppsägningstid och utan någon fortsatt rätt till lön. Vid avskedande krävs som sagt att du grovt åsidosatt dina åligganden mot din arbetsgivare. Att stjäla från sin arbetsgivare kan vara ett grovt åsidosättande, men att din arbetsgivare bara påstår att du är en tjuv är inte tillräckligt. Enbart en misstanke om brott är inte tillräckligt för att avskeda eller säga upp någon. Arbetsgivaren behöver styrka de påståenden som ligger till grund för sitt beslut om avskedande eller uppsägning, se exempelvis arbetsdomstolens dom i ett liknande fall, AD 2009:24.

Vad kan du göra nu?

Om du blivit avskedad och grunderna för avskedandet inte ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, ska avskedandet förklaras ogiltigt om du yrkar på detta (35 § första stycket LAS).

Ett sådant yrkande om ogiltigförklarande ska meddelas till din arbetsgivare senast två veckor från avskedandet. Har du däremot inte fått information av arbetsgivaren om vad du ska göra ifall du vill ogiltigförklara avskedandet behöver du meddela din arbetsgivare en månad efter avskedandet (40 § LAS).

Vid ett ogiltigt avskedande kan du som arbetstagare dessutom ha rätt att få betald lön och andra anställningsförmåner som du gått miste om på grund av avskedandet. Du kan dessutom få rätt till skadestånd, både för förlust som uppkommit för dig och ersättning för kränkning (38 § LAS). För att kräva ersättning från din arbetsgivare ska du meddela arbetsgivaren detta krav inom fyra månader från avskedandet (41 § LAS).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000