Är alkolås möjligt efter drograttfylla?

Hej, en av mina vänner tar droger och åkte dit på grov drograttfylleri samt vårdslöshet i trafik. Finns det några medel hen kan ta till för att få köra bil? Alkolås etc? Hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig kommer jag inledningsvis att redogöra för reglerna om när körkort ska återkallas och om spärrtid, för att därefter redogöra för reglerna om alkolås.

Huvudregeln är att körkortet ska återkallas vid rattfylleri

Reglerna om återkallelse av körkort finns i körkortslagen. Det finns en mängd fall som kan vara aktuella för återkallelse av körkort. I mitt svar till dig kommer jag dock endast att fokusera på brottet drograttfylla då det är det brottet din vän dömts för.

Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § första stycket Körkortslagen). Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri (5 kap. 3 § p1b Körkortslagen). I rattfylleri innefattas även drograttfylla (4 § och 4 a § Lagen om straff för vissa trafikbrott).

Vid körkortsåterkallelse ska det beslutas om en tid, s.k. spärrtid, inom vilken nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri (och grovt drograttfylleri) ska spärrtiden vara minst ett år (5 kap. 6 § första stycket Körkortslagen). Exakt hur lång spärrtid din vän kan vänta sig är tyvärr svårt att säga.

Alkolås godkänns inte för den som brukar narkotika

I stället för återkallelse av körkort får det beslutas att körkortsinnehavet ska vara förenat med villkor om alkolås (5 kap. 17 § Körkortslagen). En ansökan om alkolås godkänns bara om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Lämpligheten förutsätter att sökanden kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken samt att vederbörande inte brukar narkotika (5 kap. 19 § Körkortslagen).

Eftersom din vän dels dömts för vårdslöshet i trafik ligger det nära till hands att vederbörande inte kan antas komma att respektera trafikreglerna, dels dömts för drograttfylla som innefattar ett bruk av narkotika, får inte alkolås godkännas.

Sammanfattningsvis ska ett körkort återkallas bland annat om innehavaren gör sig skyldig till drograttfylleri. Vid grovt brott ska spärrtiden sättas till minst ett år. Alkolås godkänns inte för den som brukar narkotika, vilket enligt uppgift din vän gjort i samband med brottet.

Tyvärr finns det inget din vän kan göra för att få köra bil i nuläget. Hen får helt enkelt vänta ut spärrtiden och därefter eventuellt ta om körkortet. Det finns inget utrymme för alkolås eller annan likvärdig åtgärd när brottet är narkotikarelaterat.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning