Är aktiv dödshjälp brottsligt? (medverkan till självmord)

2017-09-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vad säger den svenska lagen om aktiv dödshjälp?
SVAR

Hej!

Personer som inte begått något brott, men fortfarande medverkat till en enligt brottsbalken otillåten gärning kan straffas för medverkan. Enligt 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) är det brottsligt att (1) förmå någon att utföra ett brott (alltså psykisk påverka någon till att handla på ett otillåtet sätt) eller att (2) på ett psykiskt eller fysiskt sätt främjat gärningsmannen att begå en gärning, exempelvis genom att faktiskt hjälpa till med eller ge råd eller uppmuntran om att utföra en otillåten gärning.

Regler om brotten mot liv och hälsa finner du i brottsbalken 3 kap. Enligt svensk rätt är det inte olagligt att begå självmord. Detta innebär att ingen heller kan dömas för medverkan till självmord. Mord enligt 3 kap. 1 § kräver nämligen att man berövar någon annan livet. Var gränsen går mellan enbart "medhjälp" till självmord och mord/dråp har avgjorts i ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 1979 s. 802.

En tumregel som jag kan ge dig utifrån detta rättsfall är att om det är din handling som faktiskt berövar någon livet är det att ses som mord eller dråp. För att exemplifiera, om du ger en dödlig dos medicin till någon, och den personen medvetet tar den dosen själv är det inget brott (passiv dödshjälp). Men om det faktiskt är du som lägger medicinen i munnen på personen och på något sätt får ner medicinen - då personen inte är kapabel till att svälja själv - är det att anses som mord eller dråp. Generellt kan man säga att aktiv dödshjälp är brottsligt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2618)
2021-06-17 Hur länge syns en straffvarning i belastningsregistret?
2021-06-13 Påverkar prick i registret min framtid?
2021-06-06 Hur länge finns villkorlig dom och dagsböter kvar i belastningsregistret?
2021-05-31 Falsk angivelse eller falsk tillvitelse?

Alla besvarade frågor (93180)