Är äktenskapsförord giltigt efter en skilsmässa

Hej - jag ingick äktenskap 2019-09-19 - äktenskapet upplöstes dock 2022-11. Innan äktenskapet ingicks, upprättade vi ett äktenskapsförord, i vilket vi skrev att alla mina ägodelar skulle vara enskild egendom, samt att jag skulle ha giftorätt i makens ägodelar. Vi annullerade inte äktenskapsförordet, utan det finns registrerat hos Äktenskapsregistret sedan 2019-07. Det har nu uppstått problem kring äktenskapsförordet - detta i anledning av att Halldoffs begravningsbyrå meddelat mig att äktenskapsförord inte gäller efter en skilsmässa. Stämmer detta? Tacksam för svar Mvh Carole Hällgren-Bruun telf 070-336 06 38

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Lagen som reglerar äktenskapsförord och vidare skiljsmässa är Äktenskapsbalken (ÄktB). 


Enskild egendom 

Enligt 7 kap. 2 § ÄktB är enskild egendom bland annat egendom som följder av äktenskapsförord. Detta innebär att egendomen som följder av det avtalet, i utgångspunkt, inte ska medtas i en bodelning (7 kap. 1 § ÄktB). 


Äktenskapsförord 

Det finns ett formkrav för att äktenskapsförordet ska vara giltigt. Det krävs att det upprättats skriftligen, undertecknat av båda makarna samt att det ska ha varit ingivet för registering hos skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Dvs om avtalet ligger kvar hemma i  lådan eller hyllan är avtalrt ogiltigt.


Äktenskapsförord är giltigt vid en bodelning efter skiljsmässa. Dock kan villkor i ett äktenskapsförord som är oskäliga med hänsyn till innehållet, omständigheterna vid ingåendet av äktenskapsförord , inträffade förhållande eller omständigheter i övrigt,  jämkas eller lämnas utan avseende vid en bodelning (12 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att de som står i äktenskapsförorden kan bli ogiltigt om den ena parten lurat den andra eller om det skulle vara oskäligt för andra parten att avtalet skulle upprätthållas. 


Slustats 

Äktenskapsförord är giltigt även efter en skiljsmässa, detta förutsatt att avtalet uppfyller formkraven och att det inte är oskäliga villkor som skildras i avtalet. Hoppas du fick svar på din fråga! 


MVH

Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning