FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/01/2024

Är ägaren eller användaren ansvarig vid användning av avställd bil?

Min fru (ligger i skiljsmässa) har tillgripit mitt fordon, jag kan inte eller hittar det inte, så kan inte återfå det. Jag har ställt av det och satt en garagefösäkring på den, Mmn hon ämnar att använda fordonet, vilket kan påbringa mig olika typer av böter. Jag har gjort en anmälan av stöld. Hon är informerad om att bilen är avställd och endast försäkrad för stillastående, polisen är informerad om var hon befinner sig, samt har hennes kontakt uppgifter. Hur ser lagen ut, kan jag/kommer jag kunne utdelas böter för hennes föraransvar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår frågan har en annan person olovligen framfört din bil. Denna bil har inte trafikförsäkring eftersom det är avställt. Du undrar nu om du kan få böter på grund av hennes framförande av fordonet trots avsaknad av sådan försäkring. För att ta reda på det vänder vi oss till trafikskadelagen samt lag om fordons registrering och användning.


Vem ansvarar för att trafikförsäkring finns?

Enligt 2 § st. 2 trafikskadelagen är det fordonets ägare som ansvarar för att försäkringsplikten följs. Sådan försäkring behövs dock emellertid inte ifall fordonet som i ditt fall är avställt (2 § st. 1).


Kan man få böter om man kör ett avställt fordon?

Enligt 10 § i lagen om fordons registrering och användning får avställda fordon som huvudregel inte framföras. Ett antal undantag finns dock, exempelvis får man köra kortaste och lämpligaste väg till och från besiktning (10 § p. 4).

Framförs ett avställt fordon ändå så kan detta leda till penningböter enligt 23 § samma lag. Läser vi paragrafen står det dock att det är den som använder ett fordon i strid med det ovan sagda som döms till böter.

Enligt samma paragraf andra stycket kan dock ägaren till fordonet också få böter. Detta sker dock endast om ägaren inte har gjort ”vad som skäligen har kunnat krävas” för att hindra användandet av fordonet.


Hur blir det då i ditt fall?

Klart är att din ex-fru kan dömas till böter eftersom det är hon som använder fordonet trots att det är avställt och utan trafikförsäkring.

För att även du ska undvika böter krävs att du gör vad som skäligen kan krävas för att hindra användandet. Exakt vad detta innebär varierar från situation till situation, och med den information jag har kan jag inte ge dig ett 100% korrekt svar. Har dock bilen blivit olovligen tillgripet och du inte har möjlighet att hitta bilen torde en polisanmälan räcka för att du ska undslippa böter. Men ett exakt svar på den frågan kräver som sagt mer information.


Slutliga råd.

För att säkerställa att du inte ska få böter måste du försöka förhindra ett användande av bilen. En polisanmälan är ett bra steg. Utöver det rekommenderar jag dig att prata med din ex-fru, informera henne om riskerna som finns med att bruka ett avställt fordon, och försök få henne att inte använda det.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo