FrågaFAMILJERÄTTAdoption28/09/2019

Är adoptionen giltig när inte den biologiske fadern gett sitt godkännande?

Jag blev adopterad direkt efter födseln på 50-talet. Mannen min biologiska mor var gift med tog på sig faderskapet, men utan att vara min biologiske far och detta har bekräftats av DNA-test. Är adoptionen giltig när inte den biologiske fadern gett sitt godkännande?

Om adoptionen är ogiltig - betyder det att jag har rätt till laglott efter den biologiske fadern?

(Jag är inte ute efter laglotten, utan efter en far, men frågan kan skapa oro om den inte är klargjord.)

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om adoption återfinns i 4 kapitlet föräldrabalken.

Samtycke
Enligt 4 kap 8 § föräldrabalken får ett barn inte adopteras utan samtycke från vårdnadshavaren. Samtycke behöver inte inhämtas om något av undantagen 1-3 är uppfyllda i 8 §. Om fadern inte är vårdnadshavare krävs inget samtycke för adoption. Fadern ska dock få möjlighet att yttra sig.

Jag förutsätter att att mannen din mor var gift med adopterade dig i juridisk mening genom att "ta på sig faderskapet". Enligt svensk rätt likställs adoptionsbarn med biologiska barn och detta gäller även vid arvsskiften. Detta innebär således att om man blir adopterad, förlorar man arvsrätten till den ursprungliga biologiska föräldern. Detta då en adoptivförälder i juridisk mening är att likställa med en biologisk förälder, detta framgår av 4 kap 8 § föräldrabalken och dess lagkommentar.

Svar på din fråga
Om din biologiska fader inte var din vårdnadshavare eller om något av undantagen var uppfyllda så har samtycke inte varit ett krav för en giltig adoption. Om adoptionen har gått till på rätt sätt så har du förlorat din arvsrätt till din biologiska fader.

Om samtycke faktiskt krävdes och inget sådant har givits så har du ett anspråk på din biologiska faders laglott. Om detta är fallet så är situationen mycket komplicerad. Jag skulle då rekommenderar dig att kontakta en jurist specialiserad på familjerätt.

Mer information angående adoption finner du på domstolsverket.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte på att ställa flera.

Vänligen,

Malcolm HamiltonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000