Är 30 år gamla skulder preskriberade?

Hej jag har två skulder som är över 30 år gamla, en är en skuld rörande en stereo jag köpte där jag ansåg mig bli lurad av banken, den är från 1989, skuld registrerad 91 om man kollar hos inkassoföretaget Lowel, en annan som är ett skadestånd från 1991 det står skadestånd punkt 2? Det är mest ränta osv.. Jag undrar om dessa skulder egentligen är preskriberade?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om preskription av skulder regleras i preskriptionslagen, PreskL, om det inte framgår i annan lag. När en skuld är preskriberad förlorar borgenären, d.v.s. den som innehar skulden mot någon som är skyldig denne pengar, rätten att få skulden betald (8 § PreskL). Huvudregeln är att skulder preskriberas efter 10 år (2 § PreskL). För fordran mot en konsument som avser vara, tjänst eller annat som tillhandahållits från näringsverksamhet gäller en preskriptionstid på tre år (2 § andra stycket PreskL). Däremot kan preskriptionstiden "börjas om" genom s.k. preskriptionsavbrott och en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet (6 § PreskL). Det innebär att om personen som inte fått sin skuld betald skickar en påminnelse till den som är skyldig pengar utgör ett preskriptionsavbrott och preskriptionstiden börjar löpa på nytt från den tidpunkten och tio år framåt (6 § PreskL).

I ditt fall framgår det inte om du fått påminnelser om skulderna, och jag kan därför inte med säkerhet uttala mig om de är preskriberade eller ej. Om det inte skett preskriptionsavbrott genom exempelvis påminnelse om betalning av någon av skulderna, är det mycket sannolikt att de är preskriberade då det gått 30 år och preskriptionstiden är 10 år som utgångspunkt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”