FrågaKÖPRÄTTÖvrigt11/06/2019

Är 15-årsgränsen för energidryck lagstadgad?

Hej

Jag saknar svar på egentligen den viktigaste frågan.

Har man ens rätten vid sin sida att sätta en åldersgräns på energidryck, jag menar EU-rätten har väl en viss påverkan på det beslutet.

Att hämma affärsområden är väl inte rätt?, minns att jag läste något kring detta i livsmedelsverkets uppdrags redogörelse men hittar inget idag.

Kan du vänligen utveckla?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som det ser ut idag finns det inga lagstadgade regler kring försäljning av energidrycker på varken EU-nivå eller i Sverige. Men vissa länder i Europa har lagstiftat om egna regler kring det, och Sverige har haft under utredning om att göra det samma.

År 2009 kom branchorganisationen Svensk Dagvaruhandel med en rekommendation, om 15 år för att köpa energidryck. Många butiker valde att följa denna och tillämpar därför en 15-årsgräns, men inte alla. Rekommendationen och bakgrunden till den kan du läsa här på deras egna hemsida.

Vad kommer hända i framtiden?

Två stycken motioner inkom i frågan och regeringen beslutade att tillsätta Livsmedelsverket för att utreda ifall behovet fanns för en åldersgräns. De kom fram till att det inte var en nödvändig åtgärd att lagreglera en åldersgräns för energidryck. De skriver i betänkande 2018/19:MJU12 att en åldersgräns dels inte helt säkert kommer skydda unga från en överkonsumtion och dessutom skulle kunna utgöra ett otillåtet handelshinder, likt du skriver. Livsmedelsverket uppmuntrar istället de branchöverenskommelser som råder där stora kedjor och butiker kan välja att tillämpa en frivillig 15-årsgräns. I maj detta året 2019 beslutade riksdagen att avslå motionerna.

Då riksdagen precis har avslagit tanken att lagstifta om en åldersgräns vid köp av energidryck är det knappast troligt att det blir någon lagstiftning på frågan inom snar framtid. Åldersgränsen kommer fortsätta tillämpas på grunden av rekommendationen, vilket är ok enligt EU-rätten. Det är dock möjligt att frågan kommer tas upp igen i riksdagen i framtiden.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LagerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?