FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott20/11/2022

Användning av falsk legitimation

Hej lawline! Min fråga är ifall jag hade använt mig av en förfalskat id kort med mig på bilden men ändrade siffror och tex blivit påkommen och inblandad med polis, påföljden hade ju troligen rört sig om böter men hur ser det ut i belastningsregistret? Är det ett måste att hamna i belastningsregistret när man blivit anmäld och dömd till böter. Jag är då med i militären och går allt som planerat söker jag till Polishögskolan inom 4 år. Jag får verkligen inte synas i belastningsregistret det ställer till otroligt för mig inom försvaret. Sammanfattad fråga: Syns alla brott (utöver trafikbrott) i belastningsregistret även så som förfalskat id kort, eller kan man förhandla sig ur det på något sätt.. jag är 16 snart 17 år gammal. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I ditt fall är det framförallt brukande av falsk urkund och urkundsförfalskning som kan bli aktuellt. Båda brotten regleras i 14 kap. brottsbalken (BrB)

Vilka brott kan vara aktuella?

Brukande av falsk urkund

Brottet ”brukande av falsk urkund” regleras i 14 kap. 10 § BrB. Av paragrafen framgår att den som använt sig av en falsk urkund kan dömas för brottet om åtgärden innebär fara i bevishänseende.

Med en urkund menas en informationshandling som är utfärdad som ett bevis eller för att kunna tjäna som bevis. Med fara i bevishänseende menas att det skall föreligga en risk att den falska urkunden (t.ex. en falsk identitetshandling) kan antas tillhöra den som använder sig av den.

Den som gör sig skyldig till brukande av falsk urkund ska dömas såsom om han själv gjort den falska urkunden, och man får då se på vilka påföljder som gäller för urkundsförfalskning i 14 kap 1 § BrB.

Urkundsförfalskning

Brottet ”urkundsförfalskning” regleras i 14 kap. 1 § BrB. Brottet innebär att den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms. Brottet kräver därutöver, liksom brukande av falsk urkund, att åtgärden innebär fara i bevishänseende. Påföljden är fängelse i högst två år. Om brottet är att anse som ringa döms man istället för förvanskning av urkund till böter eller fängelse i högst sex månader (14 kap. 2 § BrB). 

Vilket brott du gjort dig skyldig till beror alltså på om du har brukat den falska urkunden eller om du har framställt den. 

Vad syns i belastningsregistret?

Vad som syns i belastningsregistret framgår av lagen om belastningsregister. Av 3 § p. 1 lagen om belastningsregister framgår att registret ska innehålla uppgifter bl.a. om den som genom dom ålagts påföljd för brott. Med påföljd avses t.ex. böter eller fängelse. Brottet kommer således att synas i belastningsregistret om du blivit dömd för det.

Hur lång gallringstiden blir beror på påföljdsvalet. Vad som gäller för gallring av brott som resulterat i t.ex. böter fastställs i 17 § p. 9 lagen om belastningsregister. Enligt denna bestämmelse tas brottet bort från belastningsregistret fem år efter domen. Uppgiften kommer alltså tyvärr att finnas i belastningsregistret tills den gallras. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo