Användning av annans personnummer kan utgöra brottet olovlig identitetsanvändning om det sker olovligen och leder till skada eller olägenhet

Hej,

Har en fråga angående ett scenario om det kan falla in under någon av urkundsförfalskning, missbruk av urkund, Förvanskning av urkund eller någon annan lag.

En nättidning kostar 1kr första månaden & därefter 99kr per månad. Man kan säga upp den direkt. Så att man bara har den en månad.

För att registrera användare måste man ange bl.a. mail & personnummer. Går inte använda samma personnummer för attt ta del av 1kr månaden flera ggr.

Om man skulle välja att registrera sig genom att ange ett personnummer som är korrekt med kontrollsiffror osv. Men som inte tillhör någon annan person. Och man betalar denna 1kr med sitt eget kontokort.

Så dom pengarna får dom, och lider ingen skada av det. Och inte heller någon annan person då jag väljer att betala med mina pengar.

Är detta någon typ av urkundsbrott, nån annan typ av brott eller bara moraliskt tveksamt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du skriver att man skulle ange ett personnummer som är korrekt men inte sitt egna så förstår jag det som att det skulle vara någon annan persons personnummer. Jag kommer i mitt svar utgå från att det är detta scenario som du menar. Om så inte är fallet är du varmt välkommen att ställa en ny fråga här.

Att använda någon annans personnummer kan utgöra brottet olovlig identitetsanvändning
Det scenario som du beskriver kan utgöra brottet olovlig identitetsanvändning. Brottet finns i brottsbalken 4 kap 6 b §. Jag kommer nedan förklara vad brottet innebär och varför det scenario som du berättar om skulle kunna falla in under bestämmelsen.

Brottet innebär att man använder någon annan persons identitetsuppgifter och på så sätt utger sig för att vara den personen. Användningen ska ske olovligen vilket innebär att man inte har ett giltigt samtycke från den person vars uppgifter man använder. För att det ska vara ett brott ska användningen av identitetsuppgifterna orsaka skada eller olägenhet för den person vars identitetsuppgifter har använts.

Att använda någon annans personnummer olovligen innebär en risk för att man orsakar skada eller olägenhet för den personen
Om man använder någon annans personnummer utan samtycke så använder man olovligen annan persons identitetsuppgifter. Om man betalar kostnaden för tidningen själv och säger upp den direkt så är det, precis som du säger, möjligt att personen inte lider någon skada. Jag skulle dock vilja påstå att det alltid finns en risk att det uppstår en skada eller en olägenhet för personen. Om uppsägningen inte lyckas eller om personen blir kontaktad av tidningen framöver på grund av hens personnummer har använts, så kan det innebära en olägenheten för personen. Även om det inte är uppenbart att scenariot kommer innebära skada eller olägenhet för personen så är det inte helt riskfritt att handla på detta sätt. Om inte alla omständigheter är uppfyllda för att det ska utgöra brottet olovlig identitetsanvändning så är det enligt mig ändå ett handlande som definitivt är moraliskt tveksamt.

Sammanfattningsvis kan användning av annans personnummer utgöra brottet olovlig identitetsanvändning. Det krävs att användandet har skett utan samtycke samt att det har inneburit skada eller olägenhet för den vars personnummer har använts. Det är enligt min mening aldrig uteslutet att en sådan olovlig användning kan innebära skada eller olägenhet. Därmed finns det en risk för att scenariot du berättar om kan komma att vara straffbart enligt brottsbalken 4 kap 6 b §.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo