Användande av batong

2016-05-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag undrar om man kan få tillstånd att bära batong som privatperson som självskydd.
SVAR

Hej!

Enligt huvudregeln i 1§ 1 st lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, får inte föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte innehas på allmän plats. Av andra stycket ovan nämnda paragraf följer att förbudet i första stycket inte gäller om föremålet ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag, detta tar sikte på exempelvis batonger som bärs med stöd av reglementsenligt befogenhet av t.ex. polis, väktare eller ordningsvakter.

Med detta sagt innebär det att du som privatperson inte träffas av undantaget, och såldes inte heller får bära batong som självskydd på allmän plats.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2563)
2021-02-27 Kontaktförbud
2021-02-26 Omfattas och skyddas heterosexuella män av hets mot folkgrupp?
2021-02-26 Hur får man reda på om någon är dömd för ett brott?
2021-02-26 Jag riskerar böter för fortkörning – kommer det att synas på internet?

Alla besvarade frågor (89650)