Använda annans namn vid marknadsföring utan samtycke

2020-11-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Får mitt namn användas i media utan mitt samtycke?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den lagen som är aktuell att använda i detta fall är lagen (1978:800) om namn och bild i reklam.

I lagen (1978:800) om namn och bild i reklam 1 § framkommer det att en näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet i vilken annans namn eller bild utnyttjas inte får göra detta utan samtycke. Arrangören får alltså inte använda ditt namn i marknadsföringssyfte om denne inte har ditt samtycke. Med "namn" menas även någon annan beteckning som klart utpekar en viss person.

För att du ska kunna klandra arrangörens användning av din bild krävs det att arrangören använt ditt namn utan att be om ditt samtycke.

I lagen (1978:800) om namn och bild i reklam står det att den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 1 § kan åläggas böter eller skadestånd. Vid eventuellt åtal kategoriseras detta som ett målsägandebrott. Detta betyder att denna typ av brott får åtalas av åklagare endast om målsäganden själv anger brottet till åtal.
Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91130)