Använda annans facebook utan tillåtelse, ett brott?

FRÅGA
Om någon gå in på din Facebook och skrivet meddelande å skickar till dina vänner är de ett brott
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det utgör ett brott att logga in på någon annans facebook-konto och skriva meddelanden till människor på kontoägarens kontaktlista.

Vad säger lagen?

Att använda någon annans facebook-konto utan tillåtelse är olagligt och kallas för dataintrång. Detta brott är beskrivet i 4 kap 9 c § Brottsbalken. Enligt bestämmelsens andra stycke kan brottet vara att anse som grovt om gärningen orsakar allvarlig skada eller avsett ett stort antal uppgifter eller annars varit av särskilt farlig art. För brott av normalgraden föreskriver straffskalan att gärningsmannen döms till böter eller fängelse i högst två år.

Det kan även vara värt att notera att beroende på vad gärningsmannen skriver kan de meddelanden som han skickar till kontoägarens kontaktlista i sig utgöra brott, till exempel hot, förtal, förolämpning och liknande.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1057)
2020-11-23 Vad krävs för att ofredande skall bli aktuellt?
2020-11-21 Aggressivt uppträdande och störande kontakter – brott?
2020-11-18 Olovlig avlyssning?
2020-11-17 Påföljder vid ofredande av kassabiträde

Alla besvarade frågor (86407)